Kotimaisuus on vahva valtti myös ohjelmistoissa

Suunnitellessasi toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa kannattaa huomioida, että ketterällä paikallisella toimijalla on kiistattomia etuja esimerkiksi tuotekehityksen nopeuden ja asiakkaiden toimintaympäristön tuntemuksen osalta.

Vielä muutama vuosi sitten ohjelmistojen hankinnassa korostui pitkälti se, kuinka hyvin ratkaisu soveltui asiakkaan liiketoimintaympäristöön sillä hetkellä.

Valitut ohjelmistot saattoivat päivittyä vuosittain tai jopa harvemmin, jolloin niiden tuleva kehitys ei ollut erityisen ratkaisevassa asemassa. Mikäli yrityksellä oli muutostoiveita tai -tarpeita, ne toteutettiin ohjelmistoräätälöinneillä. Käyttöönotot saattoivat venyä tämän seurauksena useiden viikkojen tai kuukausien mittaisiksi projekteiksi kaikkine lisätöineen.

Nykyisin yritysten toimintaympäristöjä kuvaavat nopeasyklisyys, kasvuodotukset sekä toimintatapojen nopeatkin muutokset – tarve näihin voi tulla myös yllättäen.

Ohjelmistoratkaisujen on tästä syystä oltava kehittyviä ja ketteriä sekä ennen kaikkea toimialalle sellaisenaan sopivia valmisohjelmistoja, jotka saadaan nopeasti käyttöön.

Kaiken keskiössä on tietenkin asiakas ja hänen tarpeensa: hyvä asiakaskokemus halutaan säilyttää ja sitä halutaan kehittää edelleen, jolloin tärkeässä roolissa ovat tuotekehitys ja muut käytön tukipalvelut. Näiden realiteettien vuoksi on tärkeää varmistua siitä, että valittu ohjelmistoratkaisu kehittyy ja kasvaa yhdessä asiakkaan kanssa tulevina vuosina. Admicomilla panostetaankin vahvasti valittuihin toimialoihin talotekniikassa, rakentamisessa ja teollisuudessa.

Lähellä kaikilla mittareilla

Parasta palvelua pystyy tarjoamaan vain lähellä asiakasta, eikä tuotekehitys tässä suhteessa tee poikkeusta.

Tuotekehityksemme onkin organisoitunut sataprosenttisesti Suomeen, pääpaikkana Jyväskylä. Kaikki tekniset ympäristöt, joista ohjelmistoja käytetään pilvipalveluna, sijaitsevat myös Suomessa. Tämä takaa niiden sujuvan ja nopean käytön.

Paikallisuuden koemme ylpeydenaiheena, eikä syyttä. Varsin tyypillistä alallemme nykypäivänä on se, että esimerkiksi ohjelmointityö tai osa suunnittelutyöstä teetetään alihankintana ulkomailla. Tämä voi toki olla kustannustehokasta ja toimivaa, mutta oman kokemuksemme mukaan lähityö ja keskustelu kasvokkain on kaikkein tuloksekkain ja laadukkain tapa työskennellä. Sen ohessa myös luovuus ja työilmapiiri kehittyvät positiiviseen suuntaan.

Merkitystä on silläkin, että tuotekehittäjät tuntevat henkilökohtaisesti toisensa: yhteistyö on mutkatonta ja ajatuksia ja ideoita on helppo jakaa. Tämä pätee luonnollisesti myös kontakteihin muiden tiimien, kuten myynnin ja markkinoinnin, kouluttajien, tilitoimiston tai asiakastuen kanssa – käytäväkeskustelut ovat joskus yllättävän hedelmällisiä!

Ideoiden pallottelu sidosryhmien kesken on ensiarvoisen tärkeää tuotekehitysprosessin alussa. Tällöin testataan usein erilaisia konsepteja, varsinkin jos haluttu lopputuote tai ominaisuus ei ole vielä täysin jäsentynyt tarvevaiheessa.

Aina parempi, jos asiaa voi käydä läpi suoraan eri osapuolten, niin suunnittelijoiden, ohjelmoijien kuin asiakkaidenkin kanssa yhteisesti.

Piirtotaulu ja tussit ovat edelleen vuonna 2020 varsin toimiva yhdistelmä. Vasta siirryttäessä kehityspolussa eteenpäin astuvat kuvaan modernit työkalumme ja Scrum-prosessi, jonka kautta kehitystarpeet aikataulutetaan ja lopulta julkaistaan asiakkaille. (Niistä olikin jo puhetta aiemmassa blogissamme.)

Toki myös toimivat etäyhteydet ja niihin nivoutuvat toimintamallit ovat tärkeässä roolissa näinä haastavina aikoina. Digitalisaation vastapainoksi tarvitaan onnistuneeseen lopputulokseen kuitenkin reilu annos analogisaatiota eli hyviä asiakaspalvelukokemuksia ja henkilökohtaista vuorovaikutusta.

Työssään eniten Tommi pitää siitä, että saa tehdä töitä mukavassa tiimissä, työ on vaihtelevaa ja haastavaa, mutta sitä kautta myös palkitsevaa.

Vahva panostus tuotekehitykseen myös jatkossa

Laatu on ohjelmistokehityksessämme avainasemassa, ja yksi keskeinen periaatteemme on, että ohjelmistoratkaisustamme ei ole asiakkaiden keskuudessa käytössä eri versioita. Suunnitellessamme uusia ominaisuuksia tai testatessamme niitä voimme tällöin olla täysin varmoja, että ne toimivat samoin kaikissa asiakkaidemme toimintaympäristöissä.

Yksi kehityksemme painopiste tällä alueella on testausautomaatio, johon panostamme jo vahvasti. Automaatioratkaisujen avulla saamme vähennettyä merkittävästi testaukseen käytettävää työaikaa ja pidettyä samalla laatutason korkeana.

Osaaminen + innovatiivisuus + nopeus = edelläkävijyys

Asiantunteva porukkamme ja tehokas tapamme toimia varmistavat edelläkävijyytemme. Kehittäjiemme liiketoimintaosaaminen, kattava kokemus alan yritysten käytännöistä sekä vahvat näkemykset automatiikan mahdollisuuksista varmistavat, että ohjelmistomme palvelee käyttäjäkuntaansa parhaimmalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Tämä näkyy erityisesti siinä, kuinka Adminet vähentää turhia rutiineja.

Tuotekehityksemme keskitetty toiminta mahdollistaa uusien ohjelmistoversioiden julkaisemisen useita kertoja vuodessa, sillä prosessi nopeutuu, kun paketin kaikki palaset voidaan koota yhdessä paikassa. Pystymme vastaamaan ripeästi kentältä nouseviin tarpeisiin, joten asiakkaanamme pysyt takuuvarmasti kehityksen kärjessä ja saat uusimmat työkalut heti käyttöösi. Lisäksi toivomasi ominaisuus saattaa löytyä jo seuraavasta julkaisusta!

Tommi Lindström

Tommi toimii ratkaisuarkkitehtinä Admicomin tuotekehitystiimissä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus toiminnanohjauksen kehitys- ja konsultointitehtävistä lukuisissa eri asiakasprojekteissa. Vapaa-aika kuluu luonnossa liikkuen perheen kanssa ja talvella suksilla mäessä. Musiikki on lähellä Tommin sydäntä ja sen pitää soida elävästi tai vinyyliltä.