Miksi ohjelmiston teknologialla on merkitystä?

Uudet teknologiatrendit houkuttavat ohjelmistokehityksessä, mutta niihin ei kannata tarttua liian aikaisin: toiminnanohjausjärjestelmässä käytettyjen tekniikoiden on kestettävä aikaa.

Asiakkaille ohjelmistoprojekteja tekevä konsulttiyritys ThoughtWorks julkaisee puolen vuoden välein raportin projekteissa käyttämistään uudehkoista työkaluista. Siis sellaisista, jotka eivät ole vielä vakiinnuttaneet paikkaansa, vaan ovat uudempia nousevia tekniikoita.

Technology Radar (Teknologiatutka) -raportista on tätä kirjoitettaessa juuri ilmestynyt 23. numero. Se on eräs niistä lähteistä, joita seuraan säännöllisesti yrittäessäni pysyä perässä IT-alan kehityksessä.

Kehitys on väistämätöntä ja ohjelmistotoimittajan teknologiavalinnat näkyvät myös ohjelmiston käyttäjille. Yhtenä esimerkkinä kehityksestä ovat työpöytäohjelmistot, jotka ovat elinkaarensa loppupäässä.

Pilvipalveluna toteutettu ratkaisu kestää aikaa.

Pilviteknologia sen sijaan on riittävän kypsää menestyäkseen niin nyt kuin myös myöhemminkin.

Asiakkaan näkökulma:
”Ikävä kyllä vanha järjestelmäm­me jäi täysin paikoilleen eikä kehitty­nyt, joten emme nähneet silloisessa ohjelmistotoimittajassa enää mitään tulevaisuutta. Admicomista puolestaan huokui halu kehittyä yrityksenä sekä kehittää ohjelmistoa aktiivisesti ja nopeasti. Halusimme sellaisen järjestel­män, jonka kehittymiseen voimme luot­taa myös tulevaisuudessa.” – LTU Group

Maltti on valttia myös ohjelmistokehityksessä

Raportissa on ympyrä, jossa on neljä kehää. Mitä lähempänä keskustaa tekniikka on, sitä turvallisemmin sen voi ottaa käyttöön omissa projekteissa.

Neljä kehää ulkoa keskustaan päin ovat viivyttele, arvioi, kokeile ja käytä. Tyypillisesti onnistunut tekniikka aloittaa ulkokehältä ja etenee seuraavissa raporteissa kohti keskustaa.

  • Viivyttele: Tekniikkaan kannattaa suhtautua varauksella eikä tarkempi perehtyminen ole vielä välttämätöntä.
  • Arvioi: Tekniikkaan kannattaa jo tutustua ja miettiä sen merkitystä omaan liiketoimintaan.
  • Kokeile: Tekniikan voi ottaa käyttöön yksittäisissä vähemmän kriittisissä ominaisuuksissa.
  • Käytä: Tekniikkaa kannattaa käyttää kaikissa soveltuvissa tilanteissa.

Rakennettaessa laajalti käytettävää ja pitkäikäistä järjestelmää on käytettävä tekniikoita, jotka kestävät aikaa.

Tällöin ei ole järkevää lähteä liian aikaisin mukaan uusiin muodikkaisiin tekniikoihin, jotka saattavatkin olla jo parin vuoden päästä käyttökelvottomia. Toisaalta ei voi myöskään viivyttää muutosta liian pitkään ja antaa teknisen velan kasvaa.

Ohjelmistojen tekijöiden on seurattava uusia tekniikoita ja suhtauduttava niihin innokkaasti, mutta niiden käyttöönotossa tärkeimpiin ominaisuuksiin on pidettävä pää kylmänä ja oltava käytännönläheinen.

Asiantuntijan näkökulma:
” Kun puhutaan tuloskunnon parantamisesta, Adminetin reaaliaikaisuus, sähköisyys ja kaikinpuolin nykyaikainen tekninen toteutus tukevat prosessien tehostamista” – TosiMuutos Oy, Heikki Sjöblom

Miten asiakkaalle näkyy hyvä tekninen toteutus? Otetaan esimerkki.

Tehdään ohjelma, jossa on 10 hyödyllistä ominaisuutta. Tämän tekeminen maksaa 500 euroa. Jos ohjelma on rakennettu väärin valittujen teknologioiden päälle, se ei toimi ensi vuonna ostetulla tietokoneella.

Ohjelma joudutaan heittämään roskiin ja aloittamaan rakentaminen alusta. Se maksaa taas 500 euroa, mutta asiakas ei saa uusia ominaisuuksia. Lopputulos maksaa yhteensä 1000 euroa ja siinä on 10 ominaisuutta.

Jos teknologiat on valittu järkevästi, ne toimivat niin nyt kuin myös tulevaisuudessa ostetulla tietokoneella. Jälkimmäinen 500 euroa voidaan käyttää 10 uuden ominaisuuden tekemiseen. Lopputulos maksaa tällöinkin 1000 euroa, mutta siinä on 20 ominaisuutta.

Liian uudessa tai liian vanhassa tekniikassa on sama ongelma, se ei välttämättä toimi ensi vuoden tietokoneella tai puhelimella. Jos uusi tekniikka ei saavuta riittävää jalansijaa, sen tekeminen lopetetaan.

Asiakkaalle väärät teknologiavalinnat näkyvät hinnassa suhteessa ominaisuuksien määrään, sekä poistuvina ominaisuuksina. Vaikka asiakasta ei suuremmin kiinnostaisikaan ohjelmiston konepellin alla toimivat teknologiat, ovat ohjelmistosta saatavat hyödyt tärkeässä roolissa.

Litraisella moottorilla varustetulla autolla ei kiihdytetä moottoritiellä pitkän letkan ensimmäiseksi, oli se kuinka trendikäs hyvänsä.

Edelläkävijyyttä ja tarkkaa uusien teknologioiden arviointia

Adminetin käyttäjä saa pilvipalveluna pitkälle automatisoidun ja nopean järjestelmän. Admicomin tuotekehitys pitää huolta IT-alan uusien tuulien seuraamisesta ja käyttäjät voivatkin luottaa siihen, että järjestelmä on aina paras versio itsestään.

Adminettiä kehitetään jatkuvasti rakennus-, talotekniikka- ja teollisuusyritysten tarpeiden mukaan.

Emme lähde liian nopeasti mukaan hetken muotivillityksiin, mutta olemme kuitenkin edelläkävijöitä. Valitsemme oikean työkalun oikeaan aikaan ja pidämme huolen, että asiakkaamme saavat käyttöönsä edistyneen järjestelmän arjen helpottamiseen.

Heikki Kainulainen

Heikki toimii Admicomilla sovelluskehittäjänä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus ohjelmointitehtävistä erilaisten laajojen sovellusten parissa. Vapaa-aika kuluu perheen, hyötyliikunnan ja musiikin kuuntelun parissa.