Mitä eroa on kasvuyrityksillä ja tasasuorittajilla?

Miten toiset pk-yritykset onnistuvat kasvamaan valmiiksi kypsillä ja kilpailuilla markkinoilla, kun toiset tallaavat tasaisesti vuodesta toiseen?

Rajataan tässä kohtaa vastauksista pois innovaatiot, kilpailijan kompurointi tai akuutti paikallismarkkinan muutos ja keskitytään pohtimaan tasa-arvoista kilpailutilannetta. Ovatko kaikki silloin tasasuorittajia? Niinkin voi asia joskus olla, mutta pohjimmiltaan kyse on valinnoista.

Omistajaohjaus

Omistajaohjaus ja hallitustyö ovat yrityksen johtamisen kulmakiviä. Mikäli pk-yrityksen omistajan tahtona on ylläpitää nykytila, on hallituksenkin päätehtävä välttää riskejä ja niin toimii myös johto. Tämä tilanne on melko yleinen omistaja-yrittäjä-vetoisissa pk-yrityksissä. Kasvu on siis lopulta omistajan valinta, jonka tueksi haetaan rohkeutta usein ulkopuolelta. Pääomasijoittajan tullessa mukaan kasvuvalinta voi olla jopa pakotettu, mikä ei aina ole terve lähtökohta.

Kasvuvalinnan tulee olla tavoitteellinen mutta tosiasioita kunnioittava.

Johdon fokus

Kun kilpailukeinot ovat lähtökohtaisesti kaikilla samat ja erot pieniä, on strategialla erottautuminen vaikeaa. Kasvustrategiakin ilman muuta tarvitaan, mutta moni johtaja kokee suuren suunnitelman olevan kasvun edellytys.

Uudet ideat ja muutokset eivät sinänsä ole huonoja asioita, mutta usein ne vievät fokusta pois perusasioista. Oman strategian perusasioiden tinkimätön toteutus onkin kasvuyrityksen johtajan valinta.

Tämä voi tarkoittaa tarkkaa johtamisjärjestelmää, toiminnanohjausjärjestelmää, laatujärjestelmää ym.

Johtajan agendalla ”tinkimätön toteutus” voi kuulostaa jopa tylsältä, etenkin jos itse strategia ei ole alun perin oma, mutta toteutukseen sitoutuneet johtajat ovat ehdottomasti kasvun edellytys.

Asiakkaan ymmärtäminen

Liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää lisää myyntiä. Myynti edellyttää asiakkaan tarpeen ymmärtämistä.

Kasvuyrityksessä valinnat tehdäänkin aina ensisijaisesti asiakkaan parhaaksi, eikä vain oman arjen helpottamiseksi tai oman katteen maksimoimiseksi.

Yksinkertaiselta kuulostava yhtälö voi olla koetuksella operatiivisia päätöksiä tehtäessä, jos sairaslomat vaativat joustoa tai asiakkaan reklamointia ratkotaan. Asiakkaan ymmärtäminen tulee olla pk-yrityksen kulttuurissa. Sen tulisi olla yrityksen arvovalinta, johon kaikkia pieniä päätöksiä peilataan.

Henkilöstön arvostus

Pk-yrityksen kasvu johtaa vääjäämättä myös henkilöstön kasvuun. Kun työvoimasta kilpaillaan rajatuilla markkinoilla, on työnantajan valittava paitsi oikeat työntekijät mutta yhtä tärkeää on myös saada hyvät työntekijät sitoutumaan työnantajaan. Kyse on siis yhtä paljon työntekijöiden tekemistä valinnoista. Palkkaratkaisu yksin ei silloin ole riittävä pohja, vaan myös arjen kommunikaation on toimittava johdon ja henkilöstön välillä.

Kestävää kasvua luotaessa yrityksen tärkein voimavara on osaava ja yhteistyökykyinen henkilöstö.

Jokainen edellä kuvattu kohta pitää luonnollisesti sisällään oman laajemman kokonaisuuden ja aiheesta voisi kirjoittaa vaikka kokonaisen kirjan. Olennaista on, että kasvuyritys tekee mainittujen otsikoiden alla tiedostettuja valintoja, kun tasasuorittajat sen sijaan antavat asioiden rullata painollaan tai jopa tietoisesti valitsevat toisin. Siinä on merkittävin ero kasvuyrityksen ja tasasuorittajan välillä.