Mitä tilinpäätös vaatii yrittäjältä?

Vuosi alkaa lähestyä loppuaan, mikä tarkoittaa monelle yritykselle tilikauden päättymistä ja tilinpäätöksen laatimista. Mitä asioita tulee muistaa toimittaa kirjanpitäjälle?

Yrittäjältä vaaditaan kiinnostusta oman yrityksensä asioita ja myös tilinpäätöstä kohtaan. Kun yrittäjä ja kirjanpitäjä tekevät yhteistyötä ja hoitavat oman osuutensa ajallaan, valmistuu tilinpäätös sujuvasti ja aikataulun mukaisesti.

Yrittäjän ja kirjanpitäjän kannattaa keskustella tilinpäätöksen aikataulusta ja materiaaleista etukäteen, jotta kummallekaan osapuolelle ei tule tilinpäätöspäivän koittaessa tai sen jälkeen yllätyksiä.

Yrittäjän tulee tehdä tiettyjä toimenpiteitä ja toimittaa tietyt materiaalit kirjanpitäjälle, ja näiden asioiden hoitamiseen yrittäjän kannattaisi myös varata hieman aikaa.

Tilinpäätöksen tekemistä varten tarvittavat materiaalit tulee toimittaa kirjanpitäjälle hyvissä ajoin, jotta kirjanpitäjän ei tarvitse kysellä puuttuvien materiaalien perään ja tilinpäätös saadaan ajallaan valmiiksi.

Koska yritykset ja niiden liiketoiminta ovat erilaisia, kirjanpitäjä yleensä ilmoittaa juuri kyseisen yrityksen tilinpäätöstä koskevista toimenpiteistä ja tarvittavista materiaaleista erikseen. Mainitsen tässä kuitenkin asioita, jotka yrittäjän tavallisesti tulee tehdä tilinpäätöksen yhteydessä.

  • Ennen tilinpäätöspäivää tulee käydä projektiraportit läpi ja tarkistaa, että kaikki raporteilla kesken olevat urakkakohteet ovat oikeasti keskeneräisiä ja niiden luvut näyttävät oikeilta. Samalla tulee tarkistaa urakkakohteiden budjetit ja ennusteet ja päivittää ne tarvittaessa ajan tasalle.
  • Myyntisaamiset ja ostovelat kannattaa käydä läpi aiheettomien laskujen varalta, jottei tilinpäätöksessä näytetä ylimääräisiä saamisia tai velkoja. Mikäli tällaisia on, kirjanpitäjä ohjeistaa niille tehtävistä toimenpiteistä.
  • Varasto tulee inventoida tilinpäätöspäivälle. Kirjanpitäjä tarvitsee varaston arvon kirjausta varten inventaariolistan tai raportin, jossa näkyy varaston arvo tilinpäätöspäivänä.
  • Pankeilta ja rahoituslaitoksilta tulee tilata saldotodistukset sekä tiedot yrityksen vastuista ja vakuuksista. Myös arvopapereita, sijoituksia ja leasingvastuita koskevat raportit tarvitaan tilinpäätöstä varten.
  • Mikäli yrityksessä hoidetaan itse palkanlaskenta, tulee kirjanpitäjälle toimittaa viimeisten tilinpäätökseen kuuluvien palkkojen laskemisen jälkeen otettavat raportit, joita ovat lomapalkkavaraustositteet sekä työajanlyhennys- ja työaikapankkisaldot.
  • Kaikki tilikaudella tehdyt työt tulee laskuttaa ja laskut tehdä ajoissa oikealle kaudelle. Samoin kaikki ostolaskut tulee hyväksyä kirjanpitoon oikean tilikauden puolelle. Laskujen kirjaamisessa ratkaisevaa on se, milloin työ on tehty tai tavara toimitettu.
  • Pankkikorttiostot, luottokorttilaskut ja käteiskuitit tulee käsitellä ja kirjanpitäjän pyytämiin pankkitilitapahtumiin liittää tositteet niiden kirjaamista varten. Jos kuittien käsittely tilinpäätöksen yhteydessä tuntuu työläältä, kannattaa jatkossa harkita niiden käsittelyä säännöllisesti vaikkapa kuukausittain.

Admicomin tilitoimistossa kirjanpitäjänä työskentelyn parhaita puolia Merin mielestä ovat hyvät työkaverit sekä automatiikka, joka poistaa rutiinikirjaukset. Automatiikan ansiosta kirjanpitäjät voivat keskittyä asiakkaiden auttamiseen ja ohjeistamiseen.

Tilinpäätöksessä osoitetaan yrityksen taloudellinen tilanne

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja toiminnasta tilinpäätöshetkellä. Kirjanpitäjä pystyy kyllä tekemään tilinpäätöksen jollain tasolla ilman yrittäjän panosta asiaan, mutta tällöin tilinpäätös ei todennäköisesti anna ollenkaan oikeaa kuvaa ja voi myös sisältää virheellistä tietoa.

Kun yrittäjä on kiinnostunut tilinpäätöksestä ja toimittaa kaikki pyydetyt tiedot ajallaan, saadaan tilinpäätös tehtyä oikeilla tiedoilla.

Yrittäjällä on paras tieto yrityksensä asioista eikä kirjanpitäjä myöskään pysty päättelemään kaikkea pelkän kirjanpidon perusteella. Rakennusalan yrityksellä voi olla esimerkiksi paljon työ- ja takuuaikaisia vakuuksia, jotka eivät näy yrityksen kirjanpidossa ollenkaan, eikä kirjanpitäjä voi tietää näistä ilman oikeanlaisia dokumentteja.

Jos yrityksen toiminnassa on tapahtunut muutoksia tilikauden aikana, asiasta kannattaa ilmoittaa kirjanpitäjälle, jotta se pystytään ottamaan huomioon tilinpäätöstä tehtäessä.

Lisäksi etenkin nyt korona-aikaan tulisi arvioida tilinpäätöksen jälkeistä aikaa ja yrityksen edellytyksiä jatkaa toimintaansa. Myös muutokset esimerkiksi hallituksen kokoonpanossa ja omistajissa tulee ilmoittaa kirjanpitäjälle mahdollisimman pian muutoksen jälkeen.

Admicomin tilitoimistoasiakkaana saat sähköisen taloushallinnon lisäksi luotettavaa ja henkilökohtaista palvelua kirjanpidon, verotuksen ja palkanlaskennan asioihin.

Voit aina ottaa yhteyttä omaan kirjanpitäjääsi tai palkanlaskijaasi mieltäsi painavissa kysymyksissä. Kun tilinpäätös on ajankohtainen asia, kirjanpitäjäsi on sinuun yhteydessä ja ohjeistaa asioissa eteenpäin.

Meri Hietala

Meri toimii Admicomilla taloushallinnon asiantuntijana eli tutummin kirjanpitäjänä. Adminetin automatiikka hoitaa kirjanpidon rutiinikirjaukset, joten Merin työnkuvaan kuuluu asiakasyritysten ohjeistaminen ja auttaminen kirjanpidon ja verotuksen kysymyksissä sekä tilinpäätösten ja veroilmoitusten laatiminen. Meri nauttii auringosta, leipomisesta ja viikoittaisista sulkapallovuoroista työkavereiden kanssa.