Mitä uutta verovuosi 2021 tuo tullessaan?

On taas se hetki vuodesta, kun tuotekehityksessä katsotaan askelmerkit tulevaa vuotta varten. Tähän ajankohtaan liittyy usein ohjelmistokehittäjiä työllistäviä lakisääteisiä muutoksia. Poikkeuksellinen aika on kenties kuitenkin vaikuttanut siten, että viranomaisten taholta suurimmat uudistukset etenevät nyt hitaammin.

Marraskuun lopussa osallistuimme verottajan ja ohjelmistotalojen yhteiseen kehityspäivään, joka pidettiin tänä vuonna toista kertaa ja luonnollisesti etänä. Suurempia uudistuksia ei kuitenkaan ole viime aikoina Verohallinnon taholta noussut esiin, vaan keskiössä ovat pysyneet samat asiat jo jonkin aikaa.

Suomi.fi-palvelu korvaa Katso-palvelun

Tämän vuoden yksi keskeisimmistä asioista on edelleen ollut Katso-tunnisteen alasajo, joka viivästyi aluksi vuodella ja piti viedä maaliin lopullisesti nyt vuodenvaihteessa.

Viikolla 50 Verohallinto kuitenkin ilmoitti vielä yhdestä lykkäyksestä ja alasajon uusi päivämäärä on nyt 30.4.2021. Katso-palveluiden tilalle tulevat vastaavat Suomi.fi-palvelun toiminnot – Suomi.fi-tunnistus, Suomi.fi-valtuudet sekä ohjelmistojen rajapinnoissa Verohallinnon tulorekisterivarmenne.

Tämän vuoden aikana onkin päästy ottamaan käyttöön Verohallinnon uusi ApiTaMoPKI-rajapinta, jonka avulla voi lähettää monia Verohallinnon pyytämistä ilmoituksista sähköisesti.

Adminetissä uusi rajapinta on otettu käyttöön aiemmin jo rakentamis- sekä alv-ilmoituksilla ja viime viikolla julkaistun päivityksen myötä se otettiin käyttöön myös veroilmoitukselle.

Veroilmoituksen voikin tästä lähtien lähettää Adminetistä – sähköisten liitelomakkeiden ja tiedostoliitteiden kanssa – suoraan verottajalle asti.

Uudistuksen myötä koko veroilmoitus voidaan hallita Adminetin kautta.

Samalla olemme lisänneet sovellukseen myös lähetysarkiston, jotta veroilmoituksesta jää Adminettiin kaikki tarvittava tieto itse ilmoituksen sisällön lisäksi.

Verotuksessa lisävähennys tutkimusyhteistyöstä

Verohallinnon ja ohjelmistotalojen yhteistyöpäivillä tehtiin myös alustava katselmus vuoden 2021 veroilmoituksen muutoksiin. Muutoksia voi pitää hieman pienempinä aiempiin vuosiin verrattuna, mutta joitakin uudistuksia vuodenvaihde kuitenkin tuo.

Yksi esille nostettava asia on se, että tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvistä tutkimusyhteistyön menoista myönnetään lisävähennys verotuksessa vuosina 2021-2025.

Lisävähennyksen enimmäismäärä verovuonna on 500 000 euroa ja alaraja 5 000 euroa. Lisävähennyksen määrä on 50 prosenttia yrityksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan kohdistuvista yhteistyöhankkeiden alihankintalaskuista ja tähän ovat oikeutettuja kaikki maatalouden- ja elinkeinonharjoittajat, jotka tekevät tutkimusyhteistyötä korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa.

Alv-ilmoituksen uudistusta saadaan odotella vielä

Yleisesti vaikea vuosi on vaikuttanut myös Verohallinnon suurempiin kehittämishankkeisiin. Monen ohjelmistotalon odottaman alv-ilmoituksen uudistamisen suhteen on jouduttu ottamaan aikalisä.

Uusi alv-ilmoitus oli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2022, mutta tämä aikataulu kaatui vallitsevaan korona- ja taloustilanteeseen. Nykyinen alv-ilmoitus on pysynyt lähes muuttumattomana arvonlisäverolain voimaantulosta asti – siis peräti 27 vuoden ajan.

Uuden luvataan olevan nykyistä ohjaavampi sekä loogisempi ja tarkemmalla tasolla saatavien tietojen nähdään vähentävän Verohallinnon yrityksille lähettämiä selvityspyyntöjä.

Vaikka maailmantilanne on väliaikaisesti heikko suurempien kehityshankkeiden läpiviemiselle, tulee alv-ilmoituksen uudistus olemaan todellisuutta ihan lähitulevaisuudessa – uudistamisen tarpeet ovat olleet jo pitkään tiedossa eivätkä ne myöskään ole mihinkään häviämässä.

Poikkeusaika ei ole hidastanut Adminetin kehitystä

Vaikka siis joudumme odottamaan joidenkin Verohallinnon suurempien kehityshankkeiden etenemistä vielä ensi vuoden yli, on edessämme varmasti mielenkiintoinen vuosi Adminetin muun kehityksen osalta.

Tänä vuonna olemme toteuttaneet suuren määrän kehityspyyntöjä eikä vauhti tule ainakaan hidastumaan!

Mika Tirkkonen

Mika toimii tuotekehityksessä talouspuolen tiiminvetäjänä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä tilitoimistomaailmasta että toiminnanohjausjärjestelmien konsultointitehtävistä. Vapaa-aika kuluu perheen parissa ja omakotitaloa remontoidessa.