Miten etätyö on mahdollista talotekniikka- tai rakennusalalla?

”Ei onnistu meillä”. Tämä lienee tyypillinen näkemys etätyöskentelystä talotekniikka- ja rakennusalalla. Korona-aikana toimialasta riippumatta on jouduttu nopeasti sopeutumaan muuttuneeseen tilanteeseen ja miettimään uusia toimintamalleja, joilla etätyö olisi mahdollista. Katso alta muutama konkreettinen etätyövinkki!

Perinteisen käsityksen mukaan rakennus- tai talotekniikka-alalla ei nähdä etätyöskentelyä mahdollisena. Toki työmaan näkökulmasta näin onkin, sillä pistorasian kytkentä tai lattian laatoitus ei ole mahdollista etänä. Sen sijaan työnjohdon ja johdon näkökulmasta etätyöskentelyä voidaan soveltaa monellakin tavalla.

Työmaakokous etänä

Digitaalisia työkaluja hyödyntäen voidaan esimerkiksi työmaakokoukset pitää etänä.

Tänä päivänä lähes jokaisella yrityksellä on käytössään laitteita, jotka mahdollistavat videoyhteyden.

Mitä hyötyä palaverin pitämisestä etänä sitten on?

Ajankäyttö tehostuu merkittävästi, kun osapuolten ei tarvitse ajella edestakaisin.

Kun tapaamme toisia ihmisiä kasvotusten, saatamme helposti ajautua keskustelemaan aiheista, jotka ovat asialistan ulkopuolella. Etäpalaverissa asiat on siis mahdollista käydä jopa tehokkaammin kuin kasvotusten ja aikaa jää enemmän oikeisiin töihin.

Etäkokoukset mahdollistavat myös useamman henkilön osallistumisen palaveriin, jolloin tiedonkulku eri osapuolten välillä tehostuu. Etäpalaverissa jokaisen on myös helppo jakaa dokumentteja näytöiltään vuorotellen.

Ennen videokokouksen alkua kokouksen järjestäjän tulee lähettää sähköpostitse liittymislinkki kaikille osallistujille, jolloin kokoukseen pystyy liittymään oikeat henkilöt oikeaan aikaan. Kannattaa myös tarkistaa videon ja mikrofonin toimivuus ennen kokousta, ettei aikaa menee tekniikan kanssa säätämiseen.

Jotta jokainen saa selvää toisten puheesta, on hyvä kaikkien pitää mikit kiinni aina silloin, kun ei ole itse äänessä. Jokaisen on myös hyvä etsiä itselleen rauhallinen paikka, ettei taustahäly häiritse kokousta.

Työmaakierros etänä

Etäyhteyttä on mahdollista soveltaa myös työmaakierroksiin. Videoyhteys mahdollistaa kierroksen pitämisen ilman, että kaikkien osapuolten on tultava paikan päälle.

Mitä tämä vaatii yritykseltä?

Jotta etätyöskentelystä voidaan saada mahdollisimman tehokasta, on panostettava ennen kaikkea laitteisiin.

Laadukkaat ja toimivat videoneuvottelulaitteet mahdollistavat palaverien tehokkaan etenemisen ilman, että aikaa menee turhaan teknisten ongelmien selvittämiseen.

Videoneuvottelun pitämiseen on monia eri sovelluksia, joten se ei vaadi rahallista ponnistusta. Etukäteen sopimalla onko kamerat päällä muilla kuin työmaalla kulkevalla ja kuinka pyydetään puheenvuoro, pystyy sujuvoittamaan kokousta. Sovelluksesta riippuen vuoroa voi pyytää kommenttikenttään kirjoittamalla tai nostamalla virtuaalisen käden ylös oman käyttäjänimensä yhteyteen.

Myös Yle kirjoitti kesän lopulla aiheesta artikkelin ja toi esiin, miten digityökaluja voidaan hyödyntää työmaalla. Sen sijaan, että kalentereista saa vaivalla etsiä kaikille sopivaa rakoa työmaakierrokselle, pystyy etänä hoitamaan tehokkaammin saman asian ilman, että aikaa pitää varata liikkumiseen.

Kaikkea ei tarvitse tehdä paikan päällä

Kaikki tekeminen ei vaadi läsnäoloa paikan päällä. Toimivat digitaaliset työkalut mahdollistavat joidenkin asioiden hoitamisen etänä.

Tänä päivänä esimerkiksi laskuttaminen, ostolaskujen käsittely, työmaiden hallinta ja resursointi ovat asioita, joita voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta.

Asiakkaillemme Adminet on tuonut näihin sekä moneen muuhun talotekniikka- ja rakennusalan toimintoon helpotusta ja mahdollistanut kustannustehokkaamman toiminnan, kun järjestelmä tekee rutiinitöitä yrityksen puolesta. Tämän myötä säästynyt aika voidaan käyttää oikeasti tuottavaan työhön. Adminet-järjestelmämme on pilvipalvelu, joten se toimii aidosti missä vain ilman erillisiä etäyhteysratkaisuja pelkkä nettiyhteys riittää.