Miten ohjelmisto auttaa parantamaan asiakaskokemusta?

Tyytyväinen asiakas on avain menestykseen ja laadukas asiakaspalvelu voi olla jopa kilpailuetu. Kun yrityksen prosessit ovat kunnossa, jää asiakaspalveluun panostamiseen enemmän aikaa. Ohjelmiston avulla saat edun erottua kilpailijoistasi. Lue miten ohjelmiston hankinta voi tukea sitä. 

Mikä yhteys ohjelmistolla ja asiakaskokemuksen muodostumisella sitten on? Kun ohjelmisto auttaa yrittäjää tehostamaan yrityksensä toimintaa, hyödyttää se asiakastakin. Pilvipohjainen järjestelmä mahdollistaa asiakkaista huolehtimisen paikasta riippumatta ja esimerkiksi tarjouspyyntöihin vastaaminen onnistuu nopeasti. Lisäksi tarvittava tieto kulkee aina mukana. 

Ajantasainen tieto auttaa tarjousten laatimisessa

Ohjelmiston avulla saat aina ajantasaista tietoa hinnastoista, yrityksen kassasta, laskutuksesta sekä asiakkaasta. Jos aiemmin laskujen lähettäminen on kestänyt, voi se vääristää yrityksen kassaa viiveellä ja hankaloittaa kilpailukykyisten tarjousten laatimista. 

Kun tiedot ovat helposti saatavilla, esimerkiksi katteiden laskeminen onnistuu näppärästi automatiikan avulla. Näin huolehdit asiakkaalle aina parhaan kilpailukykyisen ja kannattavan tarjouksen. 

Laskutus helpottuu ja on luotettavampaa

Asiakkaan polulla yrityksen laskutus on yksi näkyvimmistä asioista asiakkaiden suuntaan. Tietojen koostaminen asiakkaalle helpottuu järjestelmän myötä. Läpinäkyvyys laskutuksessa on tärkeää ja se auttaa lisäämään asiakkaiden luottamusta yritystä kohtaan. Järjestelmä helpottaa tarkkojen kirjausten tekemistä ja auttaa saamaan laskulle kaiken tarpeellisen näkyviin. 

Asiakkaan tarpeisiin on nopea vastata

Keskustelut asiakkaan ja yrityksen edustajan välillä ovat asiakaspalvelun tärkeimpiä hetkiä asiakaskokemuksen muodostumisen kannalta.  

Asiakaspalveluasenteella on kohtaamisissa suuri merkitys, mutta aikaa pitää varata myös asiakkaan kysymyksien sekä ongelmien ratkomiseen mahdollisimman tehokkaasti. 

Esimerkiksi asiakas voi tarvita tietoa nopeallakin aikataululla. Vastaamisessa voi kestää, jos kaikki tieto säilytetään yhdellä toimiston koneella ja sen hetkinen urakka sijaitsee toisella paikkakunnalla. Yhteydenpitoa asiakkaiden kanssa nopeuttaa se, että pilvipohjaisessa järjestelmässä tiedot ovat helposti saatavilla riippumatta paikasta tai laitteesta. 

Manuaalinen rutiinityö vähentyy

Jos käyttää turhan paljon aikaa manuaalisten rutiinitöiden tekemiseen, se on pois jostain muusta. Järjestelmän automatiikka auttaa vähentämään tätä työmäärää ja säästämään aikaa. Usein järjestelmän käyttöönotto on myös kustannussäästö. Vapautuvan ajan voi käyttää johonkin muuhun, oli se sitten tuottava työ, vapaa-aika tai asiakaspalvelu. 

Vapautunut aika tekee hyvää myös yrittäjälle itselleen. Pelkästään se voi jo parantaa asiakaskohtaamisten laatua, kun stressi ja kiire vähentyvät ja asiakkaille on enemmän aikaa. 

Asiakaskokemus syntyy pienistä asioista. Oli se sitten sähköpostiin vastaaminen hyvissä ajoin tai työmaalla jutustelu asiakkaan kanssa sen hetkisestä työtilanteesta, kaikki se lisää asiakkaan luottamusta yrittäjän toimintaa kohtaan.

Manuaalisesta työstä irronnutta aikaa voi vaikka ennakoiden ajastaa asiakassuhteen hoitamiseen. Kun järjestelmän avulla tieto on tarkempaa ja toiminnot nopeutuvat, se hyödyttää niin yritystä kuin asiakastakin. Yrittäjän arjen sujuvuus tukee onnistunutta asiakaskokemusta. 

Jenna Rytkönen

Jenna on Adminet Liten asiantuntija ja pienten yrittäjien empaattinen tuki. Hänelle on työssään tärkeä kuunnella yrittäjää ja löytää parhaiten tämän liiketoimintaa tukeva ratkaisu. Vapaa-aikaa Jenna käyttää mieluiten kuntosalilla tai lenkkipoluilla.