Miten yrittäjä voi varautua inflaatioon?

Inflaatio kiihtyy edelleen aiheuttaen haasteita yrityksille. Hinnat nousevat ja materiaaleista on pulaa. Jo nyt vaikea tilanne vaikuttaa alaan, mutta pitkittyessään se voi aiheuttaa suuriakin ongelmia. Miten yrittäjä voi varautua korkeaan inflaatioon ja mitä voi tehdä paremmin kriisien ennakoimiseksi?

Rakennusalalla hintojen nousu ja pula materiaaleista näkyvät selvästi, esimerkiksi useiden kuukausien toimitusaikoina. Materiaalien puutteesta voi seurata yrityksille aikataulujen viivästyksiä ja budjettien ylityksiä. Pahimmillaan vaikeudet voivat johtaa konkurssiin.

Myös kuluttajahintojen nousu heijastuu rakennusalalle esimerkiksi polttoaineiden kallistumisen kautta.

Haastaviin tilanteisiin pitäisi pystyä varautumaan, sillä kriisejä syntyy satunnaisin väliajoin, eikä niiden vaikutuksia voi etukäteen tietää.

Siksi varautumisen lisäksi jokaisen yrittäjän kannattaa tarkastella yrityksensä toimintaa ja miettiä, miten selviää haastavista ajoista ja voisiko parantaa jotain.

Yritykset voivat selvitä ajoista, jolloin kustannukset ovat korkeat ja saatavuudessa on haasteita. Joten miten varautua inflaatioon? Tässä viisi vinkkiä:

1. Huolellisuus tarjouslaskennassa ja laskutuksessa

Tarjoukset tulisi tehdä ajantasaisilla hinnoilla, eikä esimerkiksi automaattisesti samoilla, joita on puoli vuotta aikaisemmin käyttänyt.

Kun hintatiedot ovat saatavilla, saadaan laskettua tarjous reaaliaikaisilla hinnoilla, eikä kannattavuus kärsi liian alhaisista laskelmista.

On myös tärkeää muistaa kirjata kaikki kulut, kuten kilometrikorvaukset ja tarvikkeet ylös ja myös muistaa laskuttaa ne asiakkailta.

2. Ohjelmiston hyödyntäminen

Toiminnanohjausjärjestelmä voi auttaa yritystä useilla eri tavoilla. Se helpottaa ja tarjoaa työkaluja mm. edellä mainittuihin tarjouslaskentaan ja laskutukseen.

Niiden lisäksi tieto on ajantasaista, koska kaikki toimii saman järjestelmän sisällä, eikä ole tieto ei hajallaan useissa paikoissa.

Tämä mahdollistaa sen, että yrittäjällä on jatkuvasti kokonaiskuva siitä missä mennään.

Järjestelmä myös vapauttaa aikaa tuottavalle työlle ja lisää vapaa-ajan määrää helpottaen työtä ja kaaoksen hallintaa.

Järjestelmä käytännössä auttaa siis säästämään aikaa ja rahaa.

3. Varastonhallinta käyttöön

Jos yrityksellä on käytössä varastonhallinta, näkee sieltä reaaliajassa varaston tilanteen ja sitä voi hyödyntää tilausten ennakoinnissa. Järjestelmä voidaan myös laittaa muistuttamaan, kun jotain tuotetta tarvitaan lisää.

Jonkinlaisen perusvaraston ylläpito voi olla perusteltua useille rakennusalan yrittäjille tällaisessa tilanteessa, kun materiaaleja ei välttämättä heti saa.

Silloin varastossa on materiaaleja saatavilla nopeasti, eikä tarvitse olla koko ajan tilaamassa tavaraa tai hakemassa sitä tukusta kalliiseen hintaan.

4. Hintojen vertailu

Niin kuluttajat, kuin yrittäjätkin hyötyvät hintojen vertailusta. Vertailun avulla on mahdollista löytää esimerkiksi materiaaleja halvempaan hintaan ja tehdä näin omasta liiketoiminnasta kannattavampaa.

Kattavissa toiminnanohjausjärjestelmissä on saatavilla useiden tukkuliikkeiden hinnastot, joten hintojen vertailu käy siellä vaivattomasti.

5. Työmatkojen suunnittelu

Polttoaineiden hintojen ollessa korkeat voi olla järkevää vähentää turhaa ajelua suunnittelemalla työmatkojen reitit.

Nykyaikaisissa ohjelmistoissa on ominaisuuksia työmatkojen suunnitteluun, kuten karttasovellus, jonka avulla näkee missä työkeikat sijaitsevat ja työnjohtaja voi päättää keikkojen järjestyksen loogiseksi.

Panosta tietoon

Etukäteen ei voi tietää milloin kriisit iskevät, mutta niihin voi kuitenkin varautua.

Oman yrityksen selviytymistä kriiseistä voi kehittää panostamalla huolellisuuteen, ennakointiin sekä ajantasaiseen tietoon. Toiminnanohjausjärjestelmän ottaminen käyttöön helpottaa tätä.

Jasmin Lahtinen

Jasmin työskentelee Admicomilla Junior Sales Managerina Adminet Lite- tuotteen parissa. Työssään hän pyrkii auttamaan ja sujuvoittamaan pienyrittäjien arkea. Vapaa-ajalla Jasminin löytää kuntosalilta ja keittiöstä leipomasta tai laittamassa ruokaa.