Mobiilitoiminnot mahdollistavat nopean reagoinnin ja sujuvoittavat päivittäisiä työtehtäviä

Mobiilisovellukset ovat Adminetin kehityksen keskiössä tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Töiden ja projektien käsittelyyn, dokumentointiin ja raportointiin liittyvien toimintojen käyttömahdollisuus työmailla tehostaa prosesseja, koska tiedot saadaan talteen heti paikan päällä ja ne ovat saman tien kaikkien osapuolien käytettävissä niin toimistolla kuin kentälläkin. Myös käytettävyys on mobiilikehityksessä avainasemassa.

Työtilausten mobiilisovelluksella yrityksesi pystyy hoitamaan kentällä koko työtilausten käsittelyprosessin asiakkaan ja tilauksen avauksesta tilauksen laskuttamiseen asti – ja kaikkea siltä väliltä.

Merkittävinä etuina mobiilitoiminnoissa ovat ajansäästö sekä kirjauksiin liittyvien unohdusten ja virheiden väheneminen.

Esimerkiksi tehdyt tunnit ja käytetyt tarvikkeet saadaan kirjattua ylös heti, eikä sitä varten tarvitse täyttää paperisia lomakkeita tai palata toimistolle.

Ylimääräiset välivaiheetkin jäävät pois, koska työ on valmistuttuaan heti asiakkaan hyväksyttävissä ja laskutettavissa. Mahdollisiin ongelmakohtiin päästään pureutumaan välittömästi, kun tehtyjä kirjauksia ja toimenpiteitä on mahdollista seurata reaaliaikaisesti.

Päivittäisiin toimintoihin selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä

Kun uudistimme alkuvuodesta työtilausten mobiilisovellusta, asetimme tavoitteeksi parantaa yleistä käytettävyyttä, modernisoida käyttöliittymiä ja nopeuttaa raportointia, mutta myös sisällyttää siihen uusia asiakkaidemme toivomia ominaisuuksia.

Käyn tässä läpi sovelluksen keskeisten ominaisuuksien lisäksi eräitä huomionarvoisimpia uusia ominaisuuksia, jotka monipuolistavat jo ennestään laajaa toimintojen joukkoa.

Esimies voi mm. avata uusia asiakkuuksia ja työtilauksia mobiilisovelluksen kautta sekä resursoida, hinnoitella ja laskuttaa töitä. Työntekijä näkee selkeästi hänelle osoitetut työt ja niiden aikataulut, mutta hän voi myös poimia töitä työpoolista, jos työlle vielä haetaan vapaata työntekijää.

Tilauksen tiedoista ja upotetusta karttanäkymästä näkee nopeasti työn kohteen ja tarvittaessa kartasta voidaan siirtyä puhelimen navigointisovellukseen yhdellä painalluksella.

Uudistuksen myötä tarjoamme selkeämmät ja tarkoituksenmukaisemmat käyttöliittymät sekä esimiehille että työntekijöille. Mobiilisovellus ohjaa työnkulkua siten, että se tuo tarjolle ja korostaa kunkin työn käsittelyvaiheen oletustoiminnot.

Työnjohto pysyy ajan tasalla

Resursoinnissa tärkeä ominaisuus on varausten joustava muokkaus. Paitsi että esimies voi lisätä töille resursseja ja muokata asetettuja aikatauluja, voi työntekijä myös itse tehdä muutoksia varausaikatauluihin sekä kärkimiehenä halutessaan lisätä uusia työntekijöitä työlle.

Useinhan asiakkaan kanssa on sovittu karkeasti työn suorituksen ajankohta ja kohteeseen osoitettu työntekijä sitten sopii itse suoraan asiakkaan kanssa tarkemman aikataulun.

Muutokset aikatauluissa näkyvät sekä johdolle että työntekijöille ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin pystytään reagoimaan viiveettä.

Töiden raportointi käy sovelluksella nopeasti ja tarkoittaa tuntitöiden, tarvikkeiden, erilaisten suoritteiden ja kaluston käyttöön liittyvien toimenpiteiden kirjaamista.

Mahdollista on myös kellottaa työaikaa, jolloin työntekijä aloittaa ja päättää työn, ja sovellus laskee laskutettavan työajan haluttujen pyöristyssääntöjen mukaisesti.

Kuittaukset ja kuvat saadaan heti talteen

Dokumentointia varten työntekijä voi ottaa kohteessa valokuvia ja liittää ne työtilaukselle. Kun työ on valmis, saadaan asiakkaalta otettua työhön liittyvät kuittaukset paitsi muokattaviin pdf-lomakkeisiin (esim. mittaus- tai asennuspöytäkirjat), niin myös tehtyyn työhön ja käytettyihin tarvikkeisiin liittyen.

Kuittaukset ja lomakkeet voidaan lähettää sähköisen laskun mukana asiakkaalle.

Lisää uudistuksia luvassa

Toukokuun päivityksessä tuomme jälleen uusia toiminnallisuuksia työtilausten mobiilisovellukseen.

Töiden suunnittelun ja havainnollisuuden parantamiseksi tarjoamme mobiiliin uuden kalenterinäkymän.

Sen kautta työntekijä näkee päivä-, viikko- ja kuukausitasolla kaikki työt ja niiden aikataulut. Kalenterimerkinnästä päästään suoraan asianomaiselle työtilaukselle sen käsittelyä varten.

Toinen uudistus liittyy töiden hyväksyntään asiakkaalla: aiemman yleisen työn hyväksyntäkuittauksen monipuolistamiseksi lisäämme mahdollisuuden hyväksyttää tehtyjä töitä tapahtuma- eli rivitasolla.

Töitä voidaan näin ollen joustavasti hyväksyä ja laskuttaa myös osissa.

Adminetin mobiilituoteperheestä laajalti tukea eri toimintoihin

Jos etsit yrityksellesi liikkuvan työn ratkaisua, löydät Adminetin työtilauksista markkinoiden monipuolisimmat toiminnallisuudet. Työmaiden hallinnointia helpotat myös esimerkiksi Kulunvalvonta-, Työmaapäiväkirja-, Työturvallisuusmittaus- ja Työaika-mobiilisovelluksilla.

Heräsikö kiinnostus? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää!

Tommi Lindström

Tommi toimii ratkaisuarkkitehtinä Admicomin tuotekehitystiimissä. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus toiminnanohjauksen kehitys- ja konsultointitehtävistä lukuisissa eri asiakasprojekteissa. Vapaa-aika kuluu luonnossa liikkuen perheen kanssa ja talvella suksilla mäessä. Musiikki on lähellä Tommin sydäntä ja sen pitää soida elävästi tai vinyyliltä.