Ohjelmiston tulee kehittyä käytettävyys edellä

Kun lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan uutta ominaisuutta tai toimintoa järjestelmään, on tärkeää muistaa kolme pääasiaa. Ohjelmistosuunnittelijana toimiva Maria kertoo lyhyesti pääkohdat, joiden mukaan meidänkin järjestelmäämme viedään eteenpäin.

Sekä rakentamisen, talotekniikan että teollisuuden toimialat kehittyvät ja sitä mukaan uusia vaatimuksia tulee myös käytettäville työkaluille. Tarkoituksemme on palvella asiakkaidemme tarpeita mahdollisimman hyvin, joten myös tarjoamamme ohjelmistomme on kehityttävä jatkuvasti. Uusia ominaisuuksia ei voida kuitenkaan lisätä summamutikassa. Miten kehitystyötä sitten punnitaan?

1. Lisääkö ominaisuus tai toiminto käytettävyyttä

Ohjelmistokehityksessä tarkoituksena ei ole huonontaa jo olemassa olevia toimintoja, vaan tuoda ehkä jopa uudenlaista ajattelutapaa prosessiin.

Muutos voi olla asiakkailta tullut huomio siitä, että jokin työvaihe toimisi paremmin toisella tapaa. Samalla suunnitelmat ovat myös katsetta tulevaisuuteen ja edelläkävijyyttä eli rohkeutta viedä ohjelmaa haluamaamme suuntaan. On myös tärkeää opastaa käyttäjiä ominaisuuden optimaaliseen käyttötapaan, jolloin käyttäjät saavat järjestelmästä eniten irti.

2. Vähentääkö ominaisuus tai toiminto manuaalista työtä kokonaisuudessaan työvaiheen aikana

Tavoitteenamme on manuaalisen työn vähentäminen ja sen ajan käyttäminen tuottavaan toimintaan. Siksi onkin tärkeää, että tuotaessa uusia ominaisuuksia ja sovelluksia järjestelmään, että ne aidosti nopeuttavat prosessia, kun samoja asioita ei tarvitse syöttää moneen kertaan.

Kun alkutoimenpiteet tehdään huolella, säästetään aikaa ja esimerkiksi kirjanpito syntyy koko ajan taustalla arjen toimintoja tehdessä.

Tämän takia uusia ominaisuusia toteuttaessa ne kytketään jo olemassa olevaan, jolloin saadaan hyödynnettyä automatisointia mahdollisimman tehokkaasti. Välillä ominaisuus tai toiminto tulee kehityskelpoisena ulos ja seuraavissa päivityksissä sitä viedään eteenpäin automatisoinnin näkökulmasta integroiden sitä paremmin järjestelmään.

3. Vähenevätkö tarvittavat klikkaukset

Lasketko koskaan, kuinka monta kertaa klikkaat jotain päivän aikana? Tai jonkin työvaiheen aikana? Käytettävyyden näkökulmasta tarvittavien klikkauksien vähentäminen säästää niin aikaa kuin käyttäjän hermoja ja työvaiheesta tulee sujuvampi.

Välillä muistutukset ja infoikkunat ovat tarpeellisia. Kuitenkin jos niitä tulee jatkuvasti, käyttäjät turtuvat eivätkä välttämättä jää niitä lukemaan. Siksi suunnittelijat tasapainoilevat hiuksen hienolla rajalla klikkauksia määrittäessä. Saadaanko tarvittavaa tietoa tuotua käyttäjälle silloin kun hän sitä tarvitsee, esimerkiksi laskutuksessa ilman että hänen tarvitsee siirtyä muualle sitä etsimään?

Prosessin hiomiseen tarvitaan monesti asiakkailta tullutta palautetta.

Bonuskohta: Kultahiput

Kaikkia toiveita ei ole käytettävyyden näkökulmasta järkevää tuoda ohjelmaan tai ne eivät istu visioomme järjestelmästämme, mutta kehityspyynnöistä löytyy käyttäjien ääntä ja tietoa siitä, kuinka he järjestelmää käyttävät.

Ohjelmiston jatkuvasti kehittyessä onkin siis tärkeää välillä herätellä nykyisiä asiakkaita huomaamaan, voisivatko he käyttää sitä tehokkaammin.

Jo olemassa olevista ominaisuuksista tai toiminnoista voi löytyä jokin kultahippu, jonka avulla käyttäjän työt helpottuvat entisestään.

Maria Lehikoinen

Maria työskentelee Admicomilla taloushallinnon ohjelmistosuunnittelijana. Päivät kuluvat suunnittelijan töiden lisäksi sisäisissä avustustöissä ja selvityksissä. Erikoisosaamisena Marialla on perustajaurakointi ja kirjanpito. Parasta työssä ovat ongelmien ratkominen ja uusien ominaisuuksien kehittäminen. Vapaalla Marian aika kuluu politiikan, videopelien ja sarjojen parissa sekä tyttären ja kissan kanssa touhuamisessa. Kaiken tämän keskellä hän haluaa löytää aikaa myös taiteelle ja ulkoilulle.