Osatuloutus helpottaa urakoitsijan päätöksentekoa

Mitä hyötyä urakoitsijalle on osatuloutuksesta ja miten se hoituisi mahdollisimman helposti? Lue rakentamisen asiantuntijoidemme vinkit!

Osatuloutus on urakoitsijalle keino seurata tuloksen kehittymistä projektien etenemisen mukaisesti, minkä lisäksi sen käyttäminen parantaa myös tilikausien välistä vertailua.

Osatuloutuksen perusajatus on siis kerryttää tulosta tasaisesti projektien etenemistä mukaillen. Näin tuloslaskelmassa ei tapahdu odottamattomia hyppäyksiä missään vaiheessa tilikautta.

Perinteisellä tavalla (luovutusperusteisesti) toimittaessa tuloshyppäykset ovat potentiaalisesti suuria ja joskus yllättäviäkin, mikäli kulupuoli on projektissa ylittynyt.

Edellytyksenä laadukkaalle seurannalle ovat ajantasaiset budjetit/ennusteet sekä kulujen kohdistaminen oikeille projekteille. Mikäli budjetit ovat kohdillaan ja kulut siististi oikeilla projekteilla, tuloslaskelma tarjoaa oikeaa tietoa päätöksentekoon koko tilikauden ajan.

Mitä parempaa tietoa yrityksen johdolla on käytettävissään, sitä helpompaa on oikeiden päätösten tekeminen tulevaisuuden suhteen.

Osatuloutus – kaksi automatisoitua tapaa

Kotimainen rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmämme Adminet tarjoaa osatuloutukseen kaksi automaattisesti toimivaa tapaa. Samaa valittua tapaa pitäisi noudattaa järjestelmällisesti kaikkien projektien osalta.

Laskutusperusteinen malli

Oletuksena käytössä on laskutusperusteinen malli, missä valmistusaste lasketaan laskutuksen suhteessa budjetoituun liikevaihtoon. Saadulla valmistusasteella kerrotaan sitten kulupuolen budjetti ja siitä saadaan laskennalliset kustannukset. Kun sitten laskennallisia kustannuksia verrataan sen hetken toteutuneisiin kustannuksiin, saadaan erotus, jonka verran tuloslaskelmaa korjataan ylös- tai alaspäin, että pysytään koko ajan budjetin mukaisessa katteessa.

Kustannusperusteinen malli

Kustannusperusteisessa mallissa valmistusaste lasketaan puolestaan toteutuneiden kulujen suhteessa budjetoituihin kuluihin ja saadulla prosentilla kerrotaan budjetoitu laskutus, jolloin saadaan laskennallinen laskutus. Laskennallisesta laskutuksesta vähennetään mahdollinen lisätyölaskutus ja jäljelle jäävä osa merkitään keskeneräiseen urakkamyyntiin. Tällä tavalla pysytään myös budjetin mukaisessa katteessa.

Molemmissa vaihtoehdoissa osatuloutus korjaa tuloslaskelmaa siten, että pysytään budjetin mukaisessa katteessa.

Vaihtoehto projekteihin, joilla ei ole budjettia

Kolmas vaihtoehto on niin kutsuttu luovutusperusteinen malli, missä projekteja ei osatulouteta. Tässä urakan ennakkolaskutus viedään taseen puolelle ja toteutuneita kuluja vastaan kirjataan tuloslaskelmalle vastaavan suuruinen erä keskeneräisen työn muutosta.

Näin projekti on keskeneräisenä tulosvaikutukseltaan nolla ja vasta loppulasku siirtää laskutuksen tuloslaskelmaan ja purkaa keskeneräisen työn muutoksen.

Projektin kate tuloutuu siis tuloslaskelmaan kerralla. Luovutusperusteista tapaa sovelletaan Adminetissä niihin projekteihin, joilla ei ole budjettia.

Tietoa kerran viikossa tai silloin kun itse haluat

Osatuloutus tapahtuu Adminetissä automaattisesti aina perjantaisin ja kuukauden viimeisenä päivänä. Nykyään osatuloutus on mahdollista suorittaa myös manuaalisesti ja tämä onkin suositeltavaa, jos isoja projekteja loppulaskutetaan alkuviikosta ja halutaan nähdä projektien tulosvaikutus saman tien.

Adminetin projektiraporteilla osatuloutus on nähtävissä niin kutsutuilla valmistusasteraporteilla, joiden mukaisesti projektit ovat myös yrityksen kirjanpidossa. Muut projektiraportit eivät osatuloutusta sisällä.

Osatuloutus vaatii siis käyttäjältään ajantasaisia tietoja (budjetti ja kulut), mutta vastavuoroisesti tarjoaa tasaisesti projektien mukaan etenevää tulosseurantaa laadukkaan päätöksenteon pohjaksi.