Talotehtaat ja elementtivalmistajat: Pyörää ei kannata keksiä uudestaan

Laajojen yritysohjelmistojen räätälöintiin liittyy aina isot riskit ja suuret investoinnit, jolloin siitä pidetään kiinni kynsin ja hampain, vaikkei se palvelisikaan yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällainen ratkaisu ei myöskään kestä pitkässä juoksussa ilman lisäräätälöintiä.

Talo- ja elementtitehtaiden tuotannon- ja taloudenohjaus on varsin haasteellista, koska useimpien toiminnassa on projektiliiketoiminnan ja tuotantolaitoksen ohjaustarpeita saman organisaation sisällä. Tästä johtuen markkinoilta on vaikea löytää valmiita ratkaisuja, joten usein on jouduttu turvautumaan räätälöityihin ohjelmistoratkaisuihin.

Ohjelmistojen räätälöinti on iso ja raskas prosessi. Käyttöönoton jälkeen jokainen muutos ympäröivässä maailmassa tai oman organisaation sisällä johtaa uuteen räätälöintiin – myös päivitykset on toteutettava yrityskohtaisesti.

Ei ole harvinaista, että tuotannonohjaus, hankintatoimi ja varastonhallinta on saatu istumaan omaan toimintaan, mutta asennusprojektin hallinta ja usein myös taloushallinto jäävät heikommalle huomiolle.

Räätälöinnille on olemassa myös helpompi vaihtoehto

Admicomin Adminet-ohjelmisto on kokonaisjärjestelmä, josta löydät kaikki edellä mainitut osiot. Parhaimmillaan prosessi alkaa Adminetissä tarjouslaskennasta ja jatkuu tuotannonohjauksen sekä sähköisen työmaanhallinnan kautta aina kirjanpitoon saakka.

Automaatiota hyödyntävä Adminet vähentää radikaalisti manuaalisia työvaiheita ja esimerkiksi projektin raportointi perustuu kirjanpidon tapahtumiin ja onnistuu ilman käsin tehtävää tallennus- tai raportointityötä.

Enää ei tarvitse ihmetellä, miksi projektit näyttävät hyvältä, mutta kirjanpidon mukaan kaikki ei olekaan hyvin. Eikä raportointia tarvitse odottaa, sillä juokseva päivittäin tapahtuva kirjanpito kertoo päivätasolla projektien ja yrityksen tilanteen.

Samassa kokonaisuudessa työkalut myös tuotantoon

Koska kyseessä on kokonaisjärjestelmä, saa saman ohjelmiston avulla tehostettua myös yrityksen tuotantoprosessia. Adminetin tuotannon työkaluilla suunnitellaan ja hallinnoidaan työvaiheita yhdestä näkymästä apuna graafiset työjonot ja resurssien kuormittaminen.

Työjonojen aikatauluun ja järjestykseen joustavasti hiirellä tehtävät muutokset ja tuotannon raportit helpottavat myös osaltaan tuotannon työtä.

Ohjelmistoa kehitetään asiakkaiden tarpeiden mukaan. Emme kuitenkaan räätälöi sitä asiakaskohtaisesti, koska sille ei ole tarvetta. Saat kaikki yleiset päivitykset nopeasti, emmekä veloita niistä erikseen. 

Alalla on paljon yrityksiä, joissa on ehditty aikanaan satsata projektiluontoisesti räätälöityyn ohjelmistoon. Jos tunnistat tästä itsesi ja epäilet, ettei se ole enää pidemmän päälle teille kestävä ratkaisu, suosittelen jossakin vaiheessa päästämään huonosta ratkaisusta irti.  Toimintaanne heikosti palvelevan ratkaisun vaikutukset vain kumuloituvat ajan myötä.

Mikäli puolestaan olette siinä onnellisessa asemassa, ettette ole koskaan lähteneet tämän tyyppiseen suureen kehitystyöhön mukaan, hienoa! Siinä tapauksessa kannattaa kilpailuttaa nykyinen ratkaisu ja verrata, olisiko meillä tarjota tehokkuutta toimintaanne.

Emme lupaa kaikkea kaikille, vaan olemme toimialan tarpeisiin keskittyvä ohjelmistotalo. Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan yhdessä onko Adminetistä teille apua.

Tutustu muutamiin talotehtaille ja elementtivalmistajille oleellisiin Adminetin työkaluihin: