Teknostressi yrittäjän riesana – vältä ylikuormitus näillä vinkeillä

Teknologian yleistyminen ja jatkuva kehittyminen on tuonut mukanaan tarpeen sopeutua moniin uusiin vaatimuksiin – sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Tämä muutos näkyy kaikenkokoisissa yrityksissä ja lähes kaikilla aloilla. Uuteen teknologiaan sopeutuminen saattaa aiheuttaa käyttäjälleen stressiä eli niin kutsuttua teknostressiä.

Ilmiö ei ole uusi, mutta teknologian ulottuessa yhä useammalle elämän osa-alueelle on sen merkitys kasvanut. Teknostressillä tarkoitetaan yksilön reaktioita ympäristössä koettuun teknologiasta johtuvaan epätasapainoon – tällainen reaktio voi syntyä, kun esimerkiksi uusi laite tai järjestelmä otetaan käyttöön.

Tutkimusten mukaan ilmiöön liittyviä stressitekijöitä ovat esimerkiksi tarve olla jatkuvasti tavoiteltavissa, teknologian opetteluun käytettävä aika ja vaiva, pelko omasta riittämättömyydestä tai osaamattomuudesta sekä tunne siitä, että teknologiset taidot vanhenevat nopeasti.

Miten teknostressi näkyy?

Yksilölle teknostressin seurauksia voivat olla väsymys, uupumus, ärtyneisyys, ahdistus ja turhautuneisuus.

Organisaatiotasolla taas seuraukset voivat näkyä tuottavuuden alenemisena, työtyytymättömyytenä ja sitoutuneisuuden vähenemisenä eli usein puhutaan taloudellisista menetyksistä.

Teknostressi, kuten mikä tahansa muukin stressi ja sen sietokyky, on yksilöllistä eikä se vaikuta kaikkiin samalla tavalla.

Jos teknostressiä on paljon ja se koetaan negatiivisena, sitä on yleensä tarvetta lieventää.

Yksilötasolla kannattaa lähteä siitä, että tunnistaa omat stressinaiheuttajat ja alkaa etsiä niihin sopivia keinoja.

Kokeile esimerkiksi näitä:

  • Pilko kokonaisuus pienempiin palasiin ja ota yksi kerrallaan käsittelyyn
  • Löydä itselle ominaisimmat oppimistavat ja käytä niitä
  • Etsi asioista hyviä puolia ja muistuta itseäsi näistä matkan varrella
  • Sopeuta tavoitteesi todellisuuteen
  • Pyydä apua ja ota sitä vastaan

Myös organisaatio voi auttaa teknostressin lievittämisessä eli pyrkiä aktiivisesti vähentämään yksilöön kohdistuvaa kuormitusta.

Yrityksen kannattaa testata näitä:

  • Lisää teknologista tietämystä työntekijöiden keskuudessa
  • Huolehdi riittävästä perehdytyksestä uusiin laitteisiin ja järjestelmiin
  • Tarjoa matalan kynnyksen IT-tukipalveluita
  • Osallistuta työntekijöitä jo teknologian suunnittelu- ja hankintaprosesseihin
  • Varmista, että tieto kulkee esteettömästi yrityksen sisällä.

Huomioi stressitekijät ohjelmistomuutoksessa

Uuden järjestelmän käyttöönoton näkökulmasta myös me ohjelmistotoimittajana pyrimme ottamaan huomioon erilaiset stressitekijät.

Myyntiprosessin aikana kartoitetaan yrityksen senhetkistä tilannetta: resursseja, aikatauluja ja tavoitteita – näin pyritään löytämään otollisin ajankohta.

Järjestelmän käyttöönotto kannattaa ajoittaa oikeaan hetkeen eli ei välttämättä toimialan pahimpaan sesonkiin.

Lisäksi kannattaa olla rehellinen itselleen siitä, mikä tahti ja tapa oppia on realistin ja viestiä toiveet selkeästi jo tässä vaiheessa eteenpäin.

Käyttöönottoprojektiin tulee valita henkilö, joka on vastuussa sen etenemisestä: vaikka käyttöönotto on ohjelmistotoimittajan toimesta pilkottu osiin, se ei silti tapahdu itsestään.

Epävarmasta olosta kannattaa kertoa, jotta ohjelmistotoimittaja osaa auttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Informaatiotulva, tuntemattomat sovellukset ja uudet toimintatavat saattavat aluksi ahdistaa, mutta mielessä kannattaa pitää se, että teknologia on lopulta vain teknologiaa.

Varaa siis tietyt ajankohdat kalenteristasi uuden opettelemiselle ja myöhemmin rutiininomaiselle käyttämiselle ja käytä muu aika irrottautuen vempaimista tehden sitä mistä nautit!

Julia Sollo

Julia työskentelee Admicomilla käyttöönoton projektipäällikkönä ja tiiminvetäjänä Adminet Lite -tuotteen parissa. Yrittäjähenkisyys ja kehittämishalu ovat läsnä päivittäisesssä työssä: asioita voi aina tehdä järkevämmin ja paremmin. Julia ymmärtää sekä järjestelmiä että ihmisiä ja tämä näkyy kaikessa tekemisessä. Vapaa-ajalla hänet löytää spinning-tunnilta tai katsomasta jääkiekkoa.