Tilitoimistokumppanin valinta – Uutta verta vai luottopakki?

Suomessa laki velvoittaa yritykset toteuttamaan kirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisuus on suurimmassa osassa yrityksiä hoidettu ulkoisten palveluntarjoajien kautta. Kirjanpito mielletään monesti pakolliseksi kuluksi ja tämä saattaa ohjata yrittäjää tekemään valintoja pakon edessä. Myöskään yrittäjän oma osaaminen tai aika ei yleensä riitä tekemään kirjanpitoa itse. Tällöin on hyvä pohtia kirjanpitäjän roolia omassa yrityksessä.

Kirjanpitäjä asettuu monesti merkittäväksi osaksi yrittäjän liiketoimintaa. Yhdellä yrittäjällä saattaa ollakin kirjanpitäjänä jo pitkään pelikenttää kolunnut tilitoimistokonkari, toisella taas alttiisti muutoksessa elävä diginatiivi. Molemmissa on omat puolensa.

Miten sitten yrittäjän tulisi valita tilitoimistokumppani?

Asiakasrajapinnassa työskennellessäni kohtaan jatkuvasti erilaisia haasteita asiakkaan ja tilitoimistojen välillä. Etenkin pienemmillä yrityksillä ei ole aikaa kiinnittää huomiota jokaiseen asiaan. Tositteiden pyörittely ja muu setviminen jää monesti kakkosprioriteetiksi. Yleisin toive, jonka kuulen asiakkaiden suusta on se, että tarvetta olisi enemmän konsultoivalle kirjanpidon otteelle.

Tämä ei tarkoita sitä, että kirjanpitäjän ja yrittäjän tulisi järjestää yhteisiä kahvituokioita kuukausittain, vaan sitä, että ongelmat huomataan ja niihin reagoidaan nopeasti, jopa reaaliaikaisesti.

Kirjanpitäjän toimialatuntemus luo turvaa yrittäjälle. Jos löydät kirjanpitäjäksi sellaisen, joka tuntee toimialasi koukerot ja salat, olet oikealla reitillä. On myös tärkeää, että kirjanpitäjä ei astu kasvun esteeksi. Tällaisia tilanteita kohdataan esimerkiksi silloin, kun kirjanpitäjä määrittää mitä järjestelmiä käytetään, eikä yrittäjällä ole tähän sanavaltaa. Toimialan aidosti tunteva kirjanpitäjä ymmärtää myös, että yrittäjien tarpeet ja haasteet kumpuavat toimialan sisältä.

Asiakaslähtöisyys on hyvän tilitoimiston tärkein ominaisuus. Eräs tilitoimistokumppanimme edustaja sanoikin joskus seuraavaa: ”Kirjanpitoa ei tehdä kirjanpitäjää varten, vaan asiakasta”. Etsi siis kumppaniksi sellainen taho, joka haluaa aidosti liiketoimintasi menestyvän.

Kirjanpitäjän tehtävänä ei ole määrittää yrityksen kehittämisen suuntaviivoja, vaan luoda edellytyksiä sille. Monesti tämä seikka unohtuu, etenkin jos tunneside nykyiseen kirjanpitäjään on vahva. Tällaisia tilanteita voi syntyä, jos kirjanpitäjänä on esim. perhetuttu, puoliso tai ystävä.

Kiperissä tilanteissa on hankala pohtia vaihdosta toiseen. Tunneside ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö kirjanpitoa voisi hoitaa hyvin. Pitkään jatkuneesta yhteistyöstä kannattaakin pitää kiinni, jos homma toimii. Hyvää kirjanpitäjää ei nykypäivänä kuitenkaan jokaisen kiven alta löydä.

Tiivistäisin omat vinkkini kirjanpitäjän valintaan seuraavasti:

Valitse kirjanpitäjäksi sellainen taho, jolla on aito halu luoda edellytyksiä liiketoimintasi kehittymiselle ja joka on sinun tarpeiden tukena. Jos yhteistyö pelittää jo nyt niin kuin pitää, pidä ehdottomasti nykyisestä kirjanpitäjästäsi kiinni.

Samuli Halonen

Samuli toimii Junior Sales Managerina Adminet Lite -tiimissä, auttaen asiakkaita löytämään juuri heidän toiminnalleen sopivimmat ratkaisut.