Verottajan rajalla tapahtuu

Verottajan järjestelmien uudistukset mahdollistavat sen, että yritys voi hoitaa veroasioita suoraan omasta ohjelmistostaan käsin eikä käyntiä OmaVerossa tarvita. Tätä väylää pitkin tiedot saadaan kulkemaan myös toiseen suuntaan: yritys voi esimerkiksi tarkistaa työntekijän voimassa olevan veroprosentin tai maksujen ja palautusten tilanteen reaaliaikaisesti. Myös Adminetissä tullaan hyödyntämään näitä uudistuksia enenevässä määrin.

Verottajan ja ohjelmistotalojen kevään yhteistyöpäivä pidettiin jälleen toukokuussa. Suuremmat uudistukset antavat edelleen odottaa itseään. Vaikka maailman tilanne on hidastanut yksittäisten uudistusten läpivientiä, on Verohallinnossa kuitenkin jatkettu kehitystyötä palveluiden osalta.

Verottaja on asettanut asiakkaidensa toiminnan keskiöön ja kehittänyt asioita ajanmukaisesti hyvin pitkälle digitaalisiksi. Henkilökohtaisella tasolla olemme jokainen huomanneet sen esimerkiksi OmaVeron kehityksen myötä.

Reaaliaikainen rajapinta mahdollistaa uusia palveluita

Ohjelmistotalon näkökulmasta yksi suurimmista asioista on se, että verottaja panostaa voimavarojaan tällä hetkellä tiedon turvalliseen liikkumiseen järjestelmien välillä. Näin palveluita päästään hyödyntämään nopeammin ja suoraviivaisemmin. Nämä niin kutsutut ohjelmistojen väliset rajapinnat helpottavat ja automatisoivat veroasioiden hoitoa.

Adminet on rajapinnan kautta suoraan yhteydessä verohallintoon, eikä käyttäjän tarvitse erikseen kirjautua verottajan palveluihin esimerkiksi tehdäkseen ja lähettääkseen ilmoitusta.

Verottajan tarjoamat rajapinnat ovat ApitamoPKI ja Vero API, jotka molemmat hyödyntävät yhteistä varmennepalvelua käyttäjän tunnistamiseen. ApitamoPKi on rajapinta ilmoittamiselle ja luonteeltaan massapalvelu, eli se ei tarjoa reaaliaikaisia vastauksia kyselyvirtoihin. Adminetissä tätä rajapintaa hyödynnetään jo mm. rakentamis, alv- ja veroilmoituksilla.

Vero API taas toimii reaaliaikaisesti ja on nyt tiiviin kehittämisen alla. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan tätä reaaliaikaista rajapintaa voisi vuoden 2022 aikana hyödyntää jo 19 eri palveluun.

Adminetin kannalta mielenkiintoisia palveluita ovat esimerkiksi veronumeron rekisteröinti ja kysely, työntekijän veroprosentin kysely sekä yhteisön ennakkoveron hakeminen. Näihin palveluihin palaamme erittäin todennäköisesti lähitulevaisuudessa.

Vuosi-ilmoitukset Adminettiin

Ennen kuin uuden Vero API:n tarjoamat palvelut saadaan osaksi meidän yhteistä arkeamme, hyödynnetään ApitamoPKI-rajapintaa uudelleen jo tulevana syksynä.

Syksyn aikana Adminettiin on tarkoituksena julkaista ensimmäinen vuosi-ilmoitus, joka on vuosi-ilmoitus osingoista (erittely- ja yhteenvetotiedot).

Vuosi-ilmoitus -sovelluksen toimintalogiikka tulee olemaan monelle jo tuttu, sillä se mukailee veroilmoituksella käytettävää toimintamallia aina perustamisesta lähettämiseen saakka. Suunnittelussa on myös huomioitu valmiiksi tulevaisuuden tarpeita, jotta eri ilmoituksia voidaan lisätä samaan sovellukseen tarpeiden mukaisesti. Uusi sovellus sijoittuu Tilikauden vaihde -valikkoon.

Syksyn myötä nautitaan siis uusista elämää helpottavista – rajapintojen mahdollistavista – sovelluksista ja tuodaan suunnittelupöydälle jo seuraavat visiot toteutuksia varten. Ennen näitä on kuitenkin aika nauttia kesän tuomasta lämmöstä ja rentoutua.

Oikein hyvää kesää kaikille Admicomin tuotekehitystiimin puolesta!

Mika Tirkkonen

Mika toimii tuotekehityksessä talouspuolen tiiminvetäjänä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä tilitoimistomaailmasta että toiminnanohjausjärjestelmien konsultointitehtävistä. Vapaa-aika kuluu perheen parissa ja omakotitaloa remontoidessa.