Vuosi-ilmoitukset jouluksi paketissa?

Vuosi-ilmoitukset ovat loppuvuodesta ajankohtaisia ja aihe koskettaa monia yrittäjiä. Tilitoimistomme taloushallinnon asiantuntija listaa yleisimmät vuosi-ilmoitukset ja mitä niihin liittyen on syytä ottaa huomioon.

Vuosi-ilmoitusten osalta jokaisen yrityksen on syytä pohtia, mitä ilmoittamistarpeita yrityksellä on ja ne ovatkin näin loppuvuodesta ajankohtaisia. Niiden avulla verottaja saa tiedon tuloista, jotka heillä ei ole vielä tiedossa. Yrityksillä on ilmoitusvelvollisuus, jotta tulojen ilmoittaminen ei jää kokonaan yksittäisten tulonsaajien vastuulle. Siksi myös aikaraja vuosi-ilmoitusten tekemiselle on tiukka, koska tulonsaajien esitäytetty veroilmoitus saapuu heille jo alkukeväästä. 

Asiantuntija auttaa ilmoitusten kanssa

Vuosi-ilmoitusten täyttämiseen tarvittavat lomakkeet voivat olla haastavia, joten on suositeltavaa pyytää niiden täyttämisessä apua asiantuntijalta, esimerkiksi omalta kirjanpitäjältä. Asiantuntijan tekemiin ilmoituksiin voi luottaa, että ne lähtevät ajoissa ja jokainen tarvittava kohta lomakkeilta on täytetty oikein. Mahdolliset virheet menevät tulonsaajan veroilmoitukselle, jonka korjaaminen onkin haasteellista. Tässä asiassa on siis hyvä olla huolellinen. 

Viisi yleistä vuosi-ilmoitusta

1. Osinkojen vuosi-ilmoitus

Jos kuluneen vuoden aikana on maksettu osakkaalle osinkoja, tulee yrityksen antaa osinkojen vuosi-ilmoitus

2. Vuosi-ilmoitus luovutuksena verotettavasta pääomanpalautuksesta

Tällä ilmoituksella ilmoitetaan esimerkiksi SVOP-rahaston palautukset. Jos yrittäjä on sijoittanut rahaa omaan yritykseensä ja sijoitus on kirjattu vapaaseen omaan pääomaan, sitä voi olla mahdollista jakaa osingon sijaan luovutuksena, jolloin palautuksesta ei tarvitse maksaa veroa.

3. Osakaslainan vuosi-ilmoitus

Kun osakas on lainannut yritykseltä rahaa, täytyy myös se ilmoittaa verottajalle. Tämä verotetaan nostovuonna pääomatulona, mikäli osakas ei maksa lainaa takaisin yritykselle vuoden loppuun mennessä. Nyt joulukuussa viimeistään onkin hyvä tarkastaa, että onko tullut lainattua yritykseltä rahaa ja onko se mahdollista maksaa takaisin vielä samana vuonna vai verotetaanko se pääomatulona. 

4. Vuosi-ilmoitus lainoista ja koroista

Tällä ilmoituksella ilmoitetaan esimerkiksi työntekijälle annettu laina. On hyvä huomata, että työntekijälle maksetuista ennakoista, joita ei ole laskettu palkaksi, tulisi laatia velkakirja ja ilmoittaa tällä lomakkeella.

5. Vuosi-ilmoitus TVL:n mukaisista koroista

Mikäli esimerkiksi yksityishenkilö on antanut yritykselle lainaa, siihen liittyvät vuoden aikana maksetut korot tulee ilmoittaa tällä lomakkeella. Nämä ovat saajalleen pääomatuloa.

Vuosi-ilmoituksia ja niiden lomakkeita on monenlaisia, joten on suositeltavaa nykäistä hihasta asiantuntijaa avuksi. Asiantuntija osaa löytää tarvittavien ilmoitusten lomakkeet ja helpoimman tavan lähettää sen. Myös nykyaikaiset järjestelmät ovat apuna pitämään tarvittavat tiedot helposti löydettävissä sähköisessä muodossa, jotta tietoja ei tarvitse säilyttää paperikansioissa. 

Katariina Rekonen

Katariina toimii Admicomilla taloushallinnon asiantuntijana. Katariinan työnkuvaan kuuluu asiakasyritysten juoksevan kirjanpidon hoitaminen, verotuskysymyksien ratkominen sekä tilinpäätöksien ja veroilmoituksien laatiminen. Vapaa-ajallaan Katariina nauttii eri liikuntamuodoista ja kehittää itseään avoimen yliopiston opintojen parissa.