Admicom Oyj suunnittelee listautumista Nasdaq First North Finland -markkinapaikalle

Vahvasti kasvava pilvipalvelutoimittaja Admicom Oyj ilmoittaa tänään suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

LEHDISTÖTIEDOTE 17.1.2018 KLO 8:00

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, UUTEEN-SEELANTIIN, AUSTRALIAAN, HONGKONGIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN, SINGAPOREEN TAI JAPANIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Admicom Oyj (”Admicom” tai ”Yhtiö”) ilmoittaa tänään suunnittelevansa listautumisantia (”Listautumisanti”) ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle (”Listautuminen”).

Admicom on vuonna 2004 perustettu nopeasti ja kannattavasti kasvava rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä sekä kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan euroon keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012–2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 90 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan kokonaan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita. Suunnitellussa Listautumisannissa ei myydä lainkaan olemassa olevia osakkeita. Yhtiön tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 5 miljoonaa euroa uutta pääomaa ja parantaa edellytyksiä Admicomin kasvustrategiaa tukevien yritysjärjestelyiden toteuttamiseen kotimaissa ja ulkomailla.

Admicomin taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja tulevaisuudennäkymät

Admicomin tavoitteena on kasvaa keskimäärin yli 30 % vuodessa ainakin seuraavat kolme vuotta, siten että Yhtiön kannattavuus säilyy 30–40 % välillä. Vuodelle 2018 Yhtiön tavoitteena on saavuttaa yli 10 miljoonan euron liikevaihto käyttökatteen ollessa 30–40 %. Yhtiön hallitus on hyväksynyt voitonjakopolitiikan, jonka mukaisesti Yhtiö pyrkii jakamaan yli puolet tuloksestaan osinkoina omistajilleen, kuitenkin siten että mahdollinen voitonjako ei vaaranna strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita taloudellisia tavoitteita.

”Aiomme pysyä yli 30 % kasvu-uralla jatkossakin. Etenemme kasvustrategiassamme huolellisesti kohderyhmä kerrallaan, jotta varmistamme tuotteemme etumatkan kilpailijoihin. Kolmesta päätoimialasta otamme ensin selkeät ykkössijat, joiden jälkeen laajennamme Suomessa uusille toimialoille tai ulkomailla ensimmäisiin. Suunnitellulla listautumisella tavoittelemme uutta pääomaa avataksemme yhtiölle uusia keinoja kasvun rahoitukseen ja tunnettuuden parantamiseen.

Haluamme olla asiakkaillemme järjestelmäkumppanin lisäksi aktiivinen toimija alan toimintatapojen tehostamisessa. Se rooli kuuluu toiminnanohjausjärjestelmien markkinajohtajalle ja lujittaa asiakassuhdetta entisestään. Tavoitteessamme meitä tukee teknologian nopea kehitys, SaaS-mallien yleistyminen ja taloushallinnon sähköinen murros. Paras takuu tavoitteelle on kuitenkin osaava henkilöstömme ja sen vahva sitoutuminen. Reilusta 90:stä työntekijästämme noin 40 % on jo osakkaana ja suunnitellun listautumisen myötä saamme henkilöstöosakkaiden lukumäärän toivottavasti lähemmäs sataa.”, Admicomin toimitusjohtaja Antti Seppä kuvailee.

Admicomin strategia

Yhtiön strategiana on tuoda valittuihin kohderyhmiin alan tehokkain toiminnanohjausjärjestelmä ja ylivoimaisin palvelu. Kohderyhmänä on talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden pk-yritykset. Admicomin pilvipohjainen ja toimialojen tarpeisiin suunniteltu järjestelmä automatisoi taloushallinnon rutiinit ja toimialojen erityispiirteet kaikkia muita laajemmin. Admicom myy kokonaisuutta asiakaslähtöisesti ja se nähdään markkinajohtajana omissa kohderyhmissään.

Admicomin taloudellinen kehitys sekä avainlukuja

Admicomin vuoden 2017 liikevaihto oli 8,1 miljoonaa euroa, kasvaen 38 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu perustui ensisijaisesti uusiin asiakkaisiin talotekniikassa ja rakentamisessa.

Teollisuuden toimialasegmentissä kasvun vaikutusten odotetaan näkyvän vasta vuoden 2018 aikana. Admicom teki toimialavaltauksen teollisuuteen loppuvuodesta 2016 ostamalla Necom Oy:n Adjutant-liiketoiminnan ja aloittamalla tuotannonohjauksen kehitystyön Yhtiön tarjoamaan Adminet-toiminnanohjausjärjestelmään. Hankitun liiketoiminnan tulonodotukset kohdistuvat pääsääntöisesti vuoden 2017 jälkeisiin tilikausiin.

Admicom-konserni koostuu emoyhtiö Admicom Oyj:stä sekä sen 100 % omistamasta tytäryhtiöstä Admicom Finland Oy:stä. Admicom Finland Oy keskittyy Admicomin liiketoiminnan kehittämiseen Suomessa. Yhtiö odottaa saavuttavansa kuluvana vuonna yli 10 miljoonan liikevaihdon käyttökatteen ollessa 30–40 %.

1.1. –31.12.

Admicom-konserni 2017 2016
(Pro forma)* (Tilintarkastettu)
Liikevaihto, 1 000 € 8 094 5 859
EBITDA, % liikevaihdosta 36 % 32 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta 31 % 26 %
Oman pääoman tuotto, % 57 % 41 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 74 % 50 %
Omavaraisuusaste, % 73 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € ** 0,45 0,27
Osakekohtainen oma pääoma, € ** 0,72 0,82
Osakekohtainen osinko/pääoman palautus, € ** 0,3 0,23
Osakekohtainen voitonjako yhteensä, € ** 0,3 0,23
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 93 65

* Virallinen konsernitilinpäätös 1.9.-31.12.2017, koko vuoden luvut pro forma

** Osakekohtaiset tunnusluvut laskettu osakkeelle 28.9.2017 tehty osakevaihto huomioiden. Osakevaihdossa kutakin Admicom Finland Oy:n 123 432 osaketta kohti annettiin 35 uutta Admicom Oyj:n osaketta aiempien Admicom Oyj:n osakkeiden lisäksi. Admicom Oyj:n osakemääräksi tuli siten 4 320 108 osaketta.

(Lukuja päivitetty 19.1. klo 15:00: Oman pääoman tuotto % (2016, 2017), Sijoitetun pääoman tuotto % (2016, 2017) sekä vuodelta 2016 Osakekohtainen tulos, EPS € ja Osakekohtainen oma pääoma, €.)

Tietoa suunnitellusta listautumisannista

Suunnitellun Listautumisannin tavoitteena on tukea Admicomin strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista kotimaissa ja ulkomailla, lisätä Yhtiön tunnettuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja potentiaalisen työvoiman parissa sekä mahdollistaa Yhtiön nykyisten ja tulevien työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen osakkuuden tai osakepohjaisten kannustimien kautta.

Suunnitellun Listautumisannin odotetaan koostuvan osakeannista, jossa Yhtiö laskee liikkeeseen uusia osakkeita. Listautumisannin yhteydessä tavoitteena olisi kerätä osakeannilla noin 5 miljoonaa euroa ennen Listautumisantiin liittyviä palkkioita ja kuluja. Yhtiö ja sen osakkeenomistajat tulisivat sitoutumaan Listautumisannin yhteydessä tavanomaisiin luovutusrajoitusjärjestelyihin. Suunnitellun Listautumisannin odotetaan sisältävän yleisö- ja instituutioannin lisäksi henkilöstöannin Admicomin johdolle ja työntekijöille.

Yhtiö päättää mahdollisen Listautumisen ja Listautumisannin toteutuksesta ja ajoituksesta myöhemmin. Yhtiön Nasdaq First North Rulebook -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy.

Lehdistötilaisuus

Admicom pitää lehdistötilaisuuden tänään 17.1.2018 klo 11.00 Helsingin Pörssin tiloissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Lisätietoja antaa

Antti Seppä, toimitusjohtaja, Admicom Oyj, antti.seppa@admicom.fi
+358 40 575 9709

Jenni Renko, markkinointipäällikkö, Admicom Oyj, jenni.renko@admicom.fi
+358 44 332 2248

Admicom on vuonna 2004 perustettu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden järjestelmäkehityksen edelläkävijä ja kokonaisvaltainen ohjelmisto- ja tilitoimistokumppani. Yhtiön pilvipalveluna toimiva SaaS-pohjainen Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä parantamaan kilpailukykyään automatisoimalla työmaan ja toimiston rutiineja saumattomasti kirjanpitoon asti.

Admicom on nopeasti ja kannattavasti kasvava, pitkälti henkilöstön omistama yritys, jonka liikevaihdosta yli 90 % on toistuvaa kuukausilaskutusta. Yhtiön liikevaihto on kasvanut 8,1 miljoonaan keskimäärin 37 % vuosivauhtia vuosina 2012–2017 käyttökatteen noustessa 36 %:iin. Yhtiöllä on yli 90 työntekijää Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella sijaitsevissa toimipisteissään. Lisätietoa:
www.admicom.fi

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämän tiedon levittäminen tiettyihin maihin, kuten Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen ja Yhdysvaltoihin on lakisääteisesti rajoitettu eikä tiedotteen sisältämää tietoa saa levittää näihin maihin. Listautumisannissa tarjottavia osakkeita ei tarjota tai myydä näissä maissa asuville henkilöille eikä muille sijoittajille, joille tarjouksen tekeminen on paikallisen lainsäädännön tai määräysten vastainen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Mitään osaa arvopapereita koskevasta listautumisannista ei rekisteröidä Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Arvopapereiden liikkeeseen laskemiselle, käyttämiselle ja/tai myymiselle listautumisannissa on asetettu erityisiä oikeudellisia tai lainsäädännöllisiä rajoituksia tietyissä valtioissa. Yhtiö ja Merasco Oy eivät ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön julkaiseman tai levittämän esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Yhtiö ei tule antamaan suunnitellussa Listautumisannissa valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin ”Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tehdä mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisulla ”tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoitetaan viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, siten kuin kyseinen ilmaisu on saatettu osaksi kunkin jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Ilmaisu ”Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu ”2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU.

Tässä yhtiötiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä ”Relevantit Henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.