Adminetin työkalut maanrakennuksen suorite- ja yksikköhinnoitteluun

Rakennusalalla on useita sopimusmuotoja. Erilaiset sopimusmuodot poikivat vielä useampia tapoja laskuttaa asiakasta: maksuerätaulukot, tunti tunnista ja tavara tavarasta, yleisten sopimusehtojen yleiskululisän kautta, yksikkö-/suoritehinnan kautta jne.

INFRA-rakentamisessa juuri tuo yksikkö-/suoritehintojen käyttö korostuu. Tapa joka on jopa rakennusalalla useimmille vieras ja tapa, josta muilla toimialoilla ei ole edes kuultu.

Adminetissä puhumme suoritehinnoista, joita ei sotketa jonnekin tuotehinnastojen joukkoon, vaan ne käsitellään aivan omassa rekisterissään.

Oma suoriterekisteri

Suoritteiden käyttö pohjautuu Adminet-toiminnanohjausjärjestelmässä yrityksen suoriterekisteriin, johon saatte lisättyä käyttämänne suoritteet ja vuokrattavat laitteet. Alussa voitte ajaa suoritteet sisään Adminettiin esimerkiksi Excel-tiedostosta.

Suoritteiden hinnoittelu

Jos suoritteeseen kytketään paketti, saadaan kustannushinta paketin perusteella suoraan tai sen voi määritellä käsin. Jos suoritteeseen puolestaan kiinnitetään palkkalaji, tulee siitä ns. henkilösuorite, joiden avulla hallitset suoritepohjaiset palkkaurakat, niiden hinnoittelun, palkanmaksun sekä mahdollisen laskutuksen.

Suoritteisiin voidaan kytkeä yleishintoja, asiakaskohtaisia hintoja tai työmaakohtaisia hintoja.

Suoritehinnasto voidaan määritellä asiakaskohtaisesti

Adminetissä voit tehdä suoritteista myös tarjoukset haluamillasi kertoimilla. Adminetin tarjouslaskenta laskee puolestasi esimerkiksi maanrakennuksen yksikköhinnat myytäville paketeille. Näin saat helpotusta yksikköhintaluettelon luomiseen sekä lisä- ja muutostöiden hinnoitteluun.

Maanrakennus yksikköhinta - Tarjouslaskenta - Rakentaminen - Adminet-toiminnanohjausjärjestelmä

Suoritehinnastojen valinta ja laskutus

Laskutuksen tiedot kootaan usein erilliselle mittapöytäkirjalle. Toki niin voi tehdä nytkin, mutta turhan tiedonsiirtovaiheen voi välttää kirjaamalla mitat suoraan Adminettiin. Pöytäkirja voidaan myös tulostaa hyväksyttäväksi ja skannata tai kuvata älypuhelimella allekirjoitettuna laskun liitteeksi.

Haluamasi suoritehinnaston saat määriteltyä kohteen (=työmaan) perustietoihin, josta oikea hintatieto siirtyy automaattisesti laskutukseen. Lasku muodostuu siis suoraan tallentamistasi määristä ilman lisätyötä. Voit valita tai vaihtaa halutun hinnaston myös yksittäisille tilauksille.

Työmaalle on valittu asiakaskohtainen suoritehinnasto

Suoritteita voi laskuttaa ja niiden hintaa säätää myös rivikohtaisesti. Suoritteiden määrät ja käytettävät yksiköt näkyvät asiakkaalle myyntilaskun riveillä.

Adminet - Suoriterivi

Automatisoitu maksuerälaskutus suoritteilla

Voit liittää urakan vaiheisiin suoritteita, joiden avulla suunnittelet ja seuraat projektien etenemistä ja ohjaat halutessasi myös maksuerälaskutusta. Suoritteet näkyvät vaiheen alla tehtävinä, jotka ovat vaiheen seurannan tai valmistumisen kannalta oleellisia. Suoritteita voitte kuitata valmiiksi toteutuneilla määrillä sitä mukaa kun niitä tehdään.

Adminetissä voit kytkeä maksuerien laskutuksen suoraan urakan vaiheisiin. Suoritteen valmistuttua Adminet päivittää maksuerälle suunnitellun laskutuspäivän ja lähettää laskutettavasta maksuerästä ilmoituksen vastuuhenkilölle.

Adminet - Maksuerälaskutus vaiheilla ja suoritteilla

Suoritteilla saat työmaalle tuotot. Ostolaskujen, palkkojen, taloushallinnon ja kalustonhallinnan kautta kustannukset. Tiedät aina, kuinka työmaalla menee.