Rakentamisen toiminnanohjausjärjestelmä Adminet

Admicom tukee rakennusyritysten liiketoimintaa yhden palvelukokonaisuuden kautta.

Kokonaisuuden ytimessä on Adminet – automatisoitu ja selainpohjainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää yrityksen toiminnot ja taloushallinnon saumattomasti. Kokonaisjärjestelmä kattaa kaiken tarjouslaskennasta kirjanpitoon ja työmaalta toimistolle.

 • Vain yksi järjestelmä
  Toimialakohtaiset työkalut työmaalle ja toimistoon
 • Kertakirjauksen periaate
  Kerran kirjattu tieto on käytettävissä siellä missä sitä tarvitaan. Adminetin automatiikka huolehtii myös mm. viranomaisraportoinnista.
 • Reaaliaikainen raportointi
  Työmaaraportointi ja kirjanpito täsmäävät toisiinsa ja ne ovat aina ajan tasalla.
 • Toimialakohtaiset ominaisuudet
  Alan erityispiirteet huomioitu (mm. kalustonhallinta, alihankinnan maksuerät, työmaan dokumentit)
 • Ajasta ja paikasta riippumaton
  Koko järjestelmä on selainkäyttöinen. Työnjohdolle ja työntekijöille omat mobiilinäkymänsä.