Admicom Oyj listautui First North Finland -markkinapaikalle

Admicom Oyj listautui Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, tuoden yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa.

Osakeannilla tavoiteltiin noin 5 miljoonaa euroa tarjoamal­la merkittäväksi enintään 520 000 uutta osaketta. Listau­tumisanti merkittiin noin 3,9-kertaisesti, tuoden yhtiölle 2 811 uutta osakkeenomistajaa. Yhtiön hallitus päätti osak­keiden lopullisen määrän 5.2.2018 ja kaupankäynti osak­keilla alkoi First North Finland -markkinapaikalla 9.2.2018.

– Olemme erittäin iloisia ja ylpeitä yleisön, instituutioi­den ja työntekijöiden osoittamasta vahvasta kiinnostuksesta Admicomia kohtaan. Toivotamme kaikki listautumisantiin osallistuneet sijoittajat lämpimästi tervetulleiksi omistamaan Admicomia, toimitusjohtaja Antti Seppä toteaa.

Admicom Oyj - First North Finland -listautuminen

Nasdaq Helsingin Kaupankäynti Admicomin osakkeilla alkoi 9.2. Kuvassa vasemmalta oikealle: Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman, Admicom Oyj:n toimitusjohtaja Antti Seppä sekä talousjohtaja Kari Kalmukoski. Kuvaaja: Outi-Kaisa Ollikainen

Parempaa tunnettuutta ja yhteistyömahdollisuuksia

Listautumisen tavoitteena oli ennen kaikkea lisätä yhtiön tunnettuutta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja po­tentiaalisen työvoiman parissa, tukea Admicomin strate­gian mukaisten yritysostojen toteuttamista kotimaassa ja ulkomailla sekä mahdollistaa yhtiön nykyisten ja tulevien työntekijöiden motivointi ja sitouttaminen osakkuuden tai osakepohjaisten kannustimien kautta.

– Tunnettuuden kasvu tuntui jo listautumisprosessin aikana, sillä kun yritys on pörssikelpoinen, antaa se tekemiselle tietyn laatuleiman. Meillä on nyt entistä paremmat lähtökohdat kasvuun kerätyn pääoman sekä listatun osakkeen avulla. Erityisen ylpeitä olemme siitä, että noin 2/3 työntekijöistämme on nyt yrityksen omistajia.

Tavoitteena tehostaa alan toimintatapoja

Admicom tarjoaa asiakkailleen ratkaisun, joka automatisoi tehokkaasti yrityksen arkirutiineja. Työvaiheiden aikasäästöjen lisäksi asiakkaat hyötyvät aidosti reaaliaikaisesta talousinformaatiosta liiketoimintapäätösten tukena.

– Haluamme olla asiakkaillemme järjestelmäkumppa­nin lisäksi aktiivinen toimija alan toimintatapojen tehostami­sessa. Se rooli kuuluu toiminnanohjausjärjestelmien edellä­kävijälle ja lujittaa asiakassuhdetta entisestään. Admicom haluaa olla yrittäjän kumppani matkalla digitalisaatioon, sähköistyvään taloushallintoon, arjen toimintojen tehostamiseen ja loppujen lopuksi asiakasyrityksen kasvuun ja menestykseen.

Admicomin sijoittajasivuille