Admicomille FINCSC-sertifikaatti

Admicomille on myönnetty FINCSC-kyberturvallisuussertifikaatti osoituksena toimivasta tietoturvauhkien tunnistamisesta ja torjumisesta.

Digitaalisen toimintaympäristön turvallisuuden varmistaminen on haaste, jonka merkitys yritysten liiketoiminnalle kasvaa vuosi vuodelta suuremmaksi. Paitsi, että on kyettävä tunnistamaan toimintaympäristöön liittyviä turvallisuustekijöitä, on oltava myös työkaluja niiden hallintaan.

Näitä valmiuksia on Admicomin osalta arvioinut nyt myös ulkopuolinen toimija, ja Admicomille on myönnetty FINCSC-sertifikaatti (Finnish Cyber Security Certificate) todisteeksi siitä, että olemme hoitaneet tietoturvallisuuteen liittyvät asiat esimerkillisesti.

Arvioinnissa tarkasteltiin muun muassa Admicomin hallinnollista kykyä vastata kyberturvallisuushaasteisiin, tekniseen infrastruktuuriin liittyviä ratkaisuja sekä kykyä tunnistaa liiketoimintaan kohdistuvia uhkia ja keinoja riskien hallitsemiseksi.

– Tietoturvallisuus ei ole projekti, jolla on alku ja loppu, vaan kyse on jatkuvasta tarkastelun, toimenpiteiden ja tulosten arvioinnin syklistä. Sillä tavalla varmistamme omalta osaltamme turvallisen toimintaympäristön meille ja asiakkaillemme.

Lue lisää Adminetin tietoturvasta asiakaslehtemme artikkelista >>