Admicomin tilitoimisto auktorisoitiin

Admicomin tilitoimisto on otettu Suomen Taloushallintoliiton jäseneksi ja auktorisoitu 12.5.2020.

 

Virallinen leima laadun takeeksi

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluntarjoajien valtakunnallinen toimialaliitto, joka auktorisoi kaikki jäsenyrityksensä. Auktorisointi edellyttää lain ja hyvän tilitoimistotavan mukaista toimintaa sekä uusien säännösten huomioimista hyvissä ajoin ennen niiden voimaan tuloa. Auktorisoinnin yhteydessä tarkastetaan muun muassa tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit.

– Käytännössä siis peilataan auktorisoitavan tilitoimiston toimintatapoja alan standardeihin ja tarkistetaan, että ne ovat kunnossa, tilitoimistojohtaja Eeva Huusko kertoo.

Admicomin tilitoimisto hyväksyttiin tarkastusten jälkeen Taloushallintoliiton jäseneksi 12.5.2020 ja sen myötä Suomessa on nyt yhteensä 880 auktorisoitua tilitoimistoa. Huuskon mukaan auktorisointiprosessi sujui hyvin, sillä Admicomin tilitoimiston toimintatavat olivat jo valmiiksi korkeatasoiset:

– Saimme hyviä vinkkejä toimintaamme, mutta isossa kuvassa olimme toimineet mallikkaasti jo tähänkin asti. Nyt saimme kuitenkin virallisen leiman toimintamme laadun takeeksi.

Taloushallintoliitto tarjoaa alan yrityksille räätälöityjä palveluja kuten koulutusta, toimialauutisia ja tutkimuksia. Näistä päästään jatkossa nauttimaan myös Admicomin tilitoimistossa.

– Jäsenenä saamme käyttöömme muun muassa erilaisia ohjeita ja lomakkeita, tietoa tulevista muutoksista ja lakiasioista sekä pääsemme hyödyntämään liiton koulutuksia.

Lisää uskottavuutta myös ulospäin

Kattojärjestönä Taloushallintoliitto huolehtii siitä, että sen auktorisoidut jäsenet toimivat lakien ja asetusten mukaisesti sekä hoitavat sovitut tehtävät asianmukaisesti.

– Varmasti tämä asiakkaan näkökulmasta lisää luottamusta siihen, että he ovat kanssamme hyvissä käsissä, Huusko toteaa.

– Asiakkaalle auktorisointi on tae siitä, että meidän kirjanpitäjämme ovat koulutettuja ja osaamista pidetään yllä. Lisäksi toiminta on asianmukaisesti dokumentoitua ja vastuuvakuutukset tarkistettu, eli asiakkaalle ei aiheudu taloudellista riskiä mahdollisista virhetilanteista. Varsinkin isommille yrityksille auktorisointi voi olla tärkeä tekijä tilitoimistokumppania valittaessa, kumppanuusjohtaja Mia Häll kertoo.

Häll vastaa Admicomilla yhteistyöstä ulkopuolisten tilitoimistojen kanssa ja uskoo, että auktorisoinnista on hyötyä myös uusien yhteistyökumppaneiden löytämisessä:

– Luulen, että tästä tulee olemaan hyötyä myös yhteistyökumppaneiden suuntaan. Olemme tavallaan olleet hyvin itsenäinen ja erilainen toimija, jota on ollut vaikea verrata muihin tilitoimistoihin. Nyt ulkopuolinen taho on todennut, että oman tilitoimistomme toiminta on kunnossa, läpinäkyvää ja sellaista, kuin sen auktorisoidulla tilitoimistolla kuuluukin olla. Se tekee varmasti meistä luotettavamman ja helpommin lähestyttävän toimijan myös kumppanitilitoimistojen näkökulmasta.