Ruotsin verotus muuttui 1.1.2021 – mitä tarkoittaa maassa työskentelevien suomalaisyritysten kannalta?

Vuoden alusta Ruotsissa astui voimaan muutos verotuksessa, kun käyttöön otettiin taloudellisen työnantajan käsite. Suomalaisten yritysten tulee suunnitella ja seurata Ruotsissa työskentelyä tarkemmin, jos aikovat tehdä työmatkoja tai työkomennuksia naapurimaahan.

Käytännössä taloudellisen työnantajan käsite tarkoittaa ennakonpidätys- ja ilmoitusvelvollisuuden sekä työantajarekisteröintivelvollisuuden muutoksia ulkomaalaisille työnantajille, mikäli työntekijät tekevät paljon töitä Ruotsissa.

Aikaisemmin suomalaiset työntekijät saivat tehdä töitä Ruotsissa maksimissaan 183 työpäivää vuodessa ilman, että se vaikutti verotukseen tai ilmoitusvelvollisuuteen. Nyt työskentely saattaa tulla Ruotsissa veronalaiseksi jo huomattavasti lyhyemmästä ajasta.

Mitä taloudellinen työnantaja tarkoittaa?

– Taloudellisen työnantajan käsitteellä tarkoitetaan yksinkertaistaen sitä, että työnantajana pidetään verolainsäädännössä ja verosopimusmielessä sitä tahoa, jonka johdon ja valvonnan alaisuudessa työtä tosiasiassa tehdään. Arviointi tehdään riippumatta siitä, minkä yhtiön kanssa työntekijä on tehnyt työsopimuksen ja mistä työntekijän palkka maksetaan. Elinkeinoelämän keskusliitto

Taloudellisen työnantajan käsitteen voidaan katsoa toteutuvan, mikäli ulkomaalainen (esimerkiksi suomalainen) työntekijä työskentelee Ruotsissa yli 15 työpäivää kerrallaan tai yli 45 työpäivää vuodessa. Päätös riippuu kokonaisuudesta, johon vaikuttaa mm.

  • laskutetaanko työntekijän palkkakulu ruotsalaiselta yhtiöltä,
  • kumman yrityksen toimintaan työntekijän työtehtävät liittyvät kiinteämmin,
  • kumpi yritys kantaa riskin tehdystä työstä, ohjeistaa työssä, järjestää tilat ja työvälineet sekä resursoi.

Näin ollen palkka voi tulla jo ensimmäisestä Ruotsissa tehdystä työpäivästä lähtien veronalaiseksi Ruotsiin, vaikka kyseessä olisi Suomessa asuva suomalaisen yrityksen työntekijä.

Jos työskentely Ruotsissa ei kestä yhtäjaksoisesti yli 15 työpäivää, ei ole tarpeen arvioida onko palkka Ruotsissa veronalainen. Tämä vaatii kuitenkin sen, että työntekijä työskentelee välillä Suomessa eikä esimerkiksi vapaapäivät tai Suomessa lomailu katkaise yhtäjaksoisen ajan laskemista.

Työntekijän palkka voidaan katsoa Ruotsissa veronalaiseksi myös lyhyempien työskentelyjaksojen vuoksi, jos niitä kertyy kalenterivuoden aikana yli 45 työpäivää. Verovelvollisuus alkaa silloin siitä työskentelyjaksosta, jonka kestäessä 45 työpäivän raja ylittyi.

Myös vanha sääntö edelleen voimassa

Jos työntekijän katsotaan olevan ulkomaalaisen yrityksen (esimerkiksi suomalaisen) rasite eli resursointi, vastuu ja kulut kuuluvat ulkomaalaiselle yritykselle, ei taloudellisen työnantajan käsite sovellu ja työntekijä voi työskennellä Ruotsissa maksimissaan 183 päivää 12 kuukauden aikana.

Jos kuitenkin suomalaisella yhtiöllä on Ruotsissa toimipiste, on mahdollista, että taloudellisen työnantajan käsite astuu voimaan. Jos yrityksen työntekijän palkka on Ruotsissa veronalaista, ulkomaalaisen työnantajan on lähtökohtaisesti myös rekisteröidyttävä Ruotsin työnantajarekisteriin, raportoitava Ruotsissa tehdystä työstä maksettu palkka Ruotsin viranomaisille ja toimitettava ennakonpidätys Ruotsiin. Näitä velvoitteita ei voi siirtää ruotsalaiselle yhtiölle.

Mitä tämä tarkoittaa suomalaisille yrityksille?

– Suomalaisille yrityksille veromuutoksesta on hyötyä, sillä osa ulkomaalaisista yrityksistä on lopettanut työmatkat Ruotsiin. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, vaikka raportointivelvoitteet hieman kasvavatkin, toimialajohtaja Jarmo Räihä kertoo.

Raportointiin ja seurantaan on onneksi työkaluja, jotka helpottavat raportointivelvollisuutta myös naapurimaahan. Adminetin kohdetietojen seurannalla ja työtilausten raportoinnilla saadaan kerättyä Ruotsin viranomaisille tarvittavat tiedot.

Heräsikö mielenkiinto? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja mietitään yhdessä, mikä olisi sinun liiketoimintasi kannalta paras ratkaisu.