Laskut sähköiseksi 1.4. mennessä 

Uusi verkkolaskulaki edellyttää sähköistä laskutusta yritysten välisessä kaupankäynnissä. Parhaimmillaan sähköiseen laskutukseen siirtymisellä voidaan saavuttaa paljon hyötyjä.

 

Verkkolaskulaki edellyttää yrityksiltä sähköistä laskutusta

Jos yritykselläsi ei vielä ole käytössä verkkolaskuja, nyt on aika käydä toimeen laskutuskäytäntöjen uudistamiseksi, sillä  huhtikuun alussa astuu voimaan uusi verkkolaskulaki osana EU:n verkkolaskudirektiiviä 

Uusi laki koskee jokaista b2b-sektorilla toimivaa ja yli 10 000 euron liikevaihdon tuottavaa yritystä. Käytännössä verkkolaskulaki tarkoittaa sitä, että huhtikuun alusta alkaen yrityksillä on oikeus vaatia toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa ja hylätä muussa muodossa toimitetut laskutEsimerkiksi sähköpostilla toimitetut pdf-laskut tai kuvatiedostot eivät ole sähköisiä laskuja, vaan lähetettävän laskun tulee täyttää EU-standardissa määritelty muoto. 

Muutos on osa hallitusohjelmaan määriteltyä digitalisaation edistämistä ja sähköisen taloushallinnon eteenpäin viemistä. 

 

Adminetissä verkkolaskut ovat osa kokonaisjärjestelmää

Sähköiseen laskutukseen siirtyminen on yrityksille pelkästään positiivinen asia, sillä se vähentää manuaalista työtä ja laskee kuluja niissä yrityksissä, joilla on jo käytössään sähköinen taloushallinto. Adminetissä sähköinen laskutus on osa kokonaisjärjestelmää, joka yhdistää yrityksen kaikki toiminnot yhteen automatisoituun ohjelmistoon. Osana kokonaisvaltaista sähköistä toimintatapaa sähköisestä laskutuksesta on saatavissa paljon hyötyjä. 

”Monelle tähän asti laskunsa paperisena lähettäneelle tämä voi olla hyvä hetki miettiä toimintatapojensa nykyaikaistamista myös laajemmin. Lain vaatimusten täyttämiseksi on helppo hankkia laastariratkaisu jollain sähköisen laskutuksen palvelulla, mutta osana kokonaisjärjestelmää hyötyjä on saavutettavissa laajemminkin, muun muassa työajan säästöinä ja liiketoiminnan parempana seurattavuutena”, myyntijohtaja Arttu Ruotsalainen toteaa.

WeldOne Oy - Sami Mustonen - Teollisuuden Maailma 1/2017 - Admicom

Esimerkiksi asiakkaamme WeldOne Oy on säästänyt paljon työaikaa laskutuksesta.

 

Perinteiseen laskutukseen verrattuna sähköinen laskutus on: 

  • Turvallista: Verkkolaskujen tietoturva on korkeatasoista, joten ulkopuoliset henkilöt eivät pääse niihin käsiksi. Ne eivät myöskään katoa postissa.
  • Nopeaa: Pystyt nopeuttamaan yrityksesi rahankiertoa, kun laskun saa toimitettua asiakkaalle parhaimmillaan vaikka heti työmaalta työn valmistuttua.
  • Edullista: Enenevissä määrin paperisten laskujen käsittelystä peritään tuntuvaakin laskutuslisää. Myös niiden tulostaminen, kuorittaminen ja postittaminen maksaa ja vie aikaa muilta töiltä.
  • Jäljitettävää: Sähköisessä järjestelmässä laskut ohjautuvat tarkistettavaksi heti oikeille henkilöille ja niille tehdyt toimenpiteet ovat jäljitettävissä. Sähköisestä arkistosta vanhatkin laskut ovat tarvittaessa helposti löydettävissä ilman mappien selailua.
  • Helposti seurattavaa: Sähköinen lasku kirjautuu aina tietylle työlle ja asiakkaalle, joten raportoinnin avulla pystyt helposti seuraamaan esimerkiksi asiakaskohtaista laskutusta ja porautumaan syvälle tuloslaskelman tietoihin analysoidaksesi vaikkapa eri asiakkuuksien tai tietyn tyyppisten töiden kannattavuutta. Sähköisellä toimintatavalla saat helposti tarkkaa tietoa yrityksesi talouden tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.
  • Tuottavuutta parantavaa: Sähköisessä kokonaisjärjestelmässä kenenkään ei tarvitse siirtää tietoja käsin erilliseen järjestelmään ja Adminetissä laskut myös tiliöityvät automaattisesti. Kun taloushallinnon rutiinikirjaukset on automatisoitu, kulut pienenevät ja parantavat näin yrityksesi tuottavuutta.