LVI Simonen Oy: Yrityksen kehittäminen on eteenpäin vievä voima

Kun yrityksen toiminnan kehittäminen paremmaksi on yrittäjälle sydämen asia, on tärkeää, että käytössä olevat työkalut tukevat kehittämistä. LVI Simosella toimintaa viedään eteenpäin hyödyntämällä Adminetin tarkkoja ja reaaliaikaisia seurantatyökaluja.

Kalajoella toimiva LVI Simonen on pitkän linjan perheyritys, jonka juuret juontavat aina 1960-luvulle asti. Tällä hetkellä yrityksen toimintaa vetää kolmannessa polvessa vuonna 2011 toimitusjohtajana aloittanut Antti Simonen, joka on ollut mukana yrityksen toiminnassa nuoresta alkaen.

– Minulle on ollut aika lailla nuoresta asti selvää, että tulen mukaan yrityksen toimintaan. Yrityksellä on pitkä historia ja halusin jatkaa sitä perinnettä, Antti Simonen kertoo.

Yrityksen pitkä historia näkyy nykyäänkin siinä, että noin puolet liikevaihdosta tulee laskutöistä, joita toteutetaan pitkäaikaisille asiakkaille. Kireässä kilpailussa uskolliset asiakkaat ovat arvokkaita ja heitä halutaan palvella mahdollisimman hyvin.

– Vaikka alan tilanne on piristymään päin, meidän toiminta-alueemme on pieni ja kilpailu kovaa. Isompia kohteita täällä ei oikeastaan ole, paitsi Pyhäjoella, mutta ydinvoimalaitoksen alueelle emme ole aivan tietoisestikaan lähteneet. Olemme pieni toimija ja jos sidotaan resurssit muualle, jää se tärkein ryhmä eli vanhat asiakkaat palvelematta. Meillä on asiakkaita, joille minä työskentelen jo kolmannessa polvessa meidän perheestä. Silloin on mielestäni jossain onnistuttu molemmin puolin ja haluan pitää tuota jatkumoa yllä vastaamalla mahdollisimman nopeasti vakioasiakkaiden tarpeisiin.

Kempeleestä Kannukseen ulottuvalla alueella toimivassa yrityksessä työskentelee tällä hetkellä kolmen omistajan lisäksi neljä ulkopuolista asentajaa. LVI Simonen toteuttaa laidasta laitaan erilaisia lämpöpumpputöitä sekä urakoi julkisia rakennuksia ja rivitalokohteita.

– Erityisesti lämpöpumppupuoli on sellainen, jota on tehty todella pitkään ja tiedetään kohtuullisen paljon niiden mitoituksista ja muusta. Niitä kun on muutaman sata pistänyt paikoilleen, on tullut paljon hyvää kokemusta. Lisäksi käydään aina silloin tällöin asiakkaan luona katsomassa, miten laitteet toimivat. Se kehittää meitä itseä aika paljon ja parantaa samalla asiakastyytyväisyyttä.

Asiakastyytyväisyys onkin laadun ohella yksi LVI Simosen toiminnan painopisteistä.

– Asennuksen laatu on itselleni todella tärkeää ja tavoitteena on aina tehdä mahdollisimman siistiä jälkeä. Pelkkä työn laatu ei kuitenkaan tänä päivänä riitä, vaan pitää panostaa myös asiakaspalveluun. Pyrimme ihmislähtöiseen toimintaan, sillä putket eivät ole meidän asiakkaita – ihmiset ovat.

LVI Simonen Oy - kohteita - LVIS-Maailma 3/2017 - Admicom asiakaslehti

LVI Simonen tarjoaa LVI-alan myynti-, suunnittelu- ja asennuspalveluita Kalajoella ja sen lähikunnissa.

Etäkäyttö on nykypäivää

Istuttuaan pari vuotta toimitusjohtajan pallilla, Antti alkoi kaivata muutosta yrityksen toimintojen hallintaan. Erityisesti jatkuva toimistolla istuminen alkoi tuntua puuduttavalta.

– Nykypäivänä yrityksen asioita pitää pystyä hoitamaan myös etänä sen sijaan, että istuisi päivät toimistolla koneen ääressä.

Ajatus etäkäytettävästä toiminnanohjausratkaisusta pisti vauhtia kehittämisintoiseen mieheen ja lopulta ongelmaan saatiin ratkaisu Adminetistä, joka otettiin käyttöön syksyllä 2013.

Adminet on helppo käyttää ja tietoihin pääsee käsiksi mistä vaan, joten aivan kaikkea ei tarvitse päivän aikana tehdä, vaan voi tarvittaessa tehdä pienet paikkaukset myöhemmin. Auttaa tosi paljon, että pystyy reissustakin hoitamaan laskujen maksamisen ja muita kesken jääneitä asioita.

Adminetin käyttöönotosta on nyt vierähtänyt nelisen vuotta ja vuosien varrella ohjelman hyödyntämiseen on päästy paremmin ja paremmin sisään.

Käyttöönotto meni meillä hyvin, vaikka joidenkin asioiden opettelu vähän venyi, kun jouduin vielä tuolloin olemaan paljon mukana suorittavassa työssä. Pikkuhiljaa yrityksen toiminta on mennyt siihen suuntaan, että itselleni on jäänyt enemmän aikaa toimintojen johtamiseen. Kun olemme saaneet seurannan ja raportoinnin kunnolla käyttöön, Adminetistä on ollut hirvittävä apu yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvissä asioissa.

LVI Simonen Oy - LVIS-Maailma 3/2017 - Admicom asiakaslehti

Seuranta nopeuttaa tarjouslaskentaa

Adminetin seurantatyökalut ovat tehostaneet LVI Simosen toimintaa tarjouslaskennasta alkaen, sillä tarkoilla mittareilla uusien tarjousten laskeminen on nopeutunut merkittävästi.

Tarjouslaskentaa on jouduttanut ihan älyttömästi, kun seurantamittarit ovat niin tarkat ja hyvät. Kun Adminet tuuppaa tunnit ja tarvikkeet automaattisesti oikeille kohteille, saamme seurattua niitä paremmin kuin koskaan aiemmin. Tiedämme eurolleen, paljonko mikäkin kohde on meille maksanut ja miten se on budjetoitu. Sieltä on sitten aika helppo peilata uusia vastaavia kohteita, kun tietää jo monen vuoden takaa, kuinka tietyn tyyppiset kohteet ovat toteutuneet. Sanoisin, että on aika helppoa urakkalaskentaa, kun pystyy aiempien toteumien perusteella kertomaan asiakkaalle työn hinnan.

Myös tarjouslaskennasta voitettujen urakoiden seuranta on kokenut mullistuksen aiempaan tapaan, jossa toteumia voitiin vain arvailla.

– Aiemmin saimme tiedon töiden toteumasta vasta niiden päätyttyä, sillä urakan aikainen seuranta olisi vaatinut tietojen koostamista käsin, eikä sitä muun työn ohessa ehtinyt tehdä. Monesti yllätyksiä tuli myös tilinpäätöksen yhteydessä. Meillä on kuitenkin tietyt tavoitteet olemassa ja on tärkeää pystyä seuraamaan koko ajan, päästäänkö niihin vai ei.

Adminetillä urakoiden seuranta on saatu tarkaksi ja reaaliaikaiseksi, joten epäkohtiin pystytään myös puuttumaan ajoissa.

– Urakoiden osalta seuraan joka viikko, mitä niissä on tapahtunut ja minne suuntaan ollaan menossa. On hieno homma, että tilanteen näkee koko ajan. Jos alkaa näyttää siltä, että jokin asia ei mene suunnitellusti, siihen voi aina jollakin keinolla puuttua.

Myös yritystoiminnan eri osa-alueiden tuottavuutta on ryhdytty seuraamaan tarkemmin.

– Pystymme seuraamaan tarkasti myymälän, urakoiden ja lämpöpumppupuolen tuottoja ja kuluja. Se on opettavaista ja johtaminen on aika helppoa sen jälkeen, kun tietää tarkalleen, miten milläkin osastolla menee. Päätöksiä on paljon mukavampi tehdä, kun tiedot eivät ole pelkästään omassa takaraivossa, vaan ihan todistettavasti faktaa.

LVI Simonen Oy - LVIS-Maailma 3/2017 - Admicom asiakaslehti

Sparrausta toiminnan kehittämiseksi

Adminetin ohjelmistoratkaisut ovat tukeneet LVI Simosen toimintaa erityisesti mahdollistamalla etäkäytön ja tuomalla seurannan uudelle tasolle. Yrityksessä hyödynnetään kuitenkin Admicomin palveluja paljon ohjelmistoa laajemmin. Kirjanpito ja palkat hoidetaan nykyään Admicomin omassa tilitoimistossa ja asiantuntija-apua on saatu myös liiketoiminnan kehittämiseen yhteisessä kehittämispäivässä, jossa Admicomin asiantuntijat olivat mukana sparraamassa yrittäjää toiminnan eteenpäin viemiseksi.

– Kävimme päivän aikana läpi erilaisia yrityksen toimintaan liittyviä asioita ja myös Adminetin hyödyntämistä yrityksen kehittämisessä. Kyllähän monet asiat ovat olleet itselläkin tiedossa, mutta ulkopuolisella näkemyksellä saa aina uusia ajatuksia ja näkökulmia omaan tekemiseen.

Päivän aikana yrityksen toiminnan kehittämiseen ammennettiin eväitä tehokkaasti ja kaunistelematta.

– Olin tyytyväinen päivän antiin, sillä sparrauksesta sain paljon uusia ajatuksia bisneksen kannalta ja vahvistusta omille ajatuksille. Saimme tehokkaasti tiivistettyä yhteen päivään sellaisen kokonaisuuden, jonka olisi varmaan jossain muualla voinut tehdä pitkälläkin koulutuksella. Tykkäsin myös, että asioista puhuttiin suoraan ja avoimesti. Tuollaisessa tilanteessa on turha kaunistella ja kierrellä yhtään mitään, vaan pitää olla valmis ottamaan vastaan muiden mielipiteitä. Ei kait mistään kannata lähteä kyselemäänkään neuvoja, jos itse kuvittelee jo tietävänsä kaiken.

LVI Simonen Oy - LVIS-Maailma 3/2017 - Admicom asiakaslehti

Tavoitteena kehittää mahdollisimman hyvä yritys

Yrityksen toiminnan kehittäminen on Simoselle siinä määrin sydämen asia, että se käy melkein harrastuksesta.

– Itselläni eteenpäin vievä voima on se, että saa kehittää yritystä. Joskus tartun kehittämiseen vähän liikaakin ja siitä tulee enemmänkin harrastus työn ohella. Toki kehittäminen on sinänsä raakaa työtä, mutta kun siitä nauttii ja tykkää tehdä asioita toiminnan eteenpäin viemiseksi, niin ei sitä voi enää oikein työksi kutsua. Minusta on kiva tehdä asioita hyvin, ja jos ne pystyy tekemään vielä paremmin, niin ei kait sen parempaa olekaan. Parasta on, jos se vielä näkyy ulospäinkin.

Adminet on tukenut yrityksen toiminnan eteenpäin viemistä, sillä sen työkalut tarjoavat reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi ja vapauttavat aikaa rutiineista.

– Yrityksen kehittäminen, johtaminen ja eteenpäin vieminen on erittäin hankalaa, jos joutuu menemään mututuntumalla ja oletuksilla. Adminet on nykyaikainen ohjelma, jossa homma on reaaliaikaista – se on mielestäni seurannan ja kehittämisen kannalta kaiken a ja o. Kun tietää kulurakenteet koko ajan ja näkee muutosten vaikutukset välittömästi, on paljon helpompaa seurata asetettujen tavoitteiden toteutumista.

– Myös omaa ajankäyttöä Adminet on helpottanut, kun aikaa pystyy suuntaamaan rutiineista kehittämiseen. Eniten työtä on jäänyt pois tarjouslaskennasta, mutta sen lisäksi aikaa on pystynyt nipistämään vähän sieltä sun täältä – ja kun joka paikasta saadaan pikkuisen aikaa pois, kokonaispaketti on sitten aika iso. Omalla kohdallani varmaan yhden päivän tunnit viikossa.

Jatkossa tarkoitus on viedä yrityksen toimintaa eteenpäin ja hyödyntää Adminettiä entistä enemmän kehittämisessä.

– Emme ole vielä hyödyntäneet läheskään kaikkia Adminetin ominaisuuksia. Olemme keskittyneet työntekoon ja jos siinä sivussa keksii jonkin kehityskohteen, niin yleensä Adminetistä löytyy siihen aina vastaus. Toimimme pienillä paikkakunnilla, joten toiminta pysyy pääpiirteissään samanlaisena, mutta kun on mittarit ja seurannat päällä, pystymme tarvittaessa reagoimaan ja tekemään muutoksia. Emme tavoittele kuuta taivaalta, vaan haluamme pitää yrityksen vahvasti kilpailussa mukana ja mennä vakaasti eteenpäin. Tavoitteena ei välttämättä ole kasvaa, vaan kehittää mahdollisimman hyvä yritys.

Jatka lukemista

LVIS-Maailma 3/2017